Lịch làm việc ngày
Thứ 2, Ngày 23/09/2019, 16:00
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/09/2019
(Lịch này thay thư mời họp)

​LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Tải về Lich So Y te 23.9 den 29.9.2019.signed.pdf


Thứ hai 23/9/2019:​
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị trực tuyến 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Theo Công văn số 2566-CV/TU ngày 17/9/2019 của Tỉnh ủy Bình Dương).
 * Thành phần: Giám đốc và Các Phó Giám đốc Sở Y tế, Thường trực Đảng ủy Sở Y tế.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến "Vai trò hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững" do Chính phủ tổ chức.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu – PGĐ Sở;
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
3-8 giờ 30: Tham dự buổi lễ mở thầu Gói thầu số 3 "Mua sắm TTBYT năm 2019 từ nguồn 20% kết dư Quỹ KCB BHYT năm 2017 của tỉnh".
 * Thành phần: Ủy quyền CN Cường - P.KHTC.
 * Địa điểm: Văn phòng Cty Mediconsult VN - TP. HCM.
 Xe : BV.YHCT tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Dự Hội thảo phổ biến, hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu ngành y tế.
 * Thành phần: ThS Hiền - PTP.NVY.
 * Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
  
1-13 giờ 30: Họp thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh năm 2020-2021.
 * Thành phần: BGĐ Sở (Ds Châu, Bs Thuận), P.QLD và theo giấy mời.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-14 giờ 30: Họp Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề Y.
 * Thành phần: Hội đồng cấp CCHN theo QĐ 271/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
Thứ ba 24/9/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự "Đối thoại doanh nghiệp đầu tư nước ngoài năm 2019".
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện CTMTQG Xây dụng Nông thôn mới từ ngày 24/9 đến 26/9.
 * Thành phần: Phòng NVY.
 * Địa điểm: Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định bổ sung danh mục kỹ thuật.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Bến Cát, Phú Giáo.
 Xe : TT.PC HIV
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ – Chánh VP..
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Tiên - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
1-14 giờ 00: Làm việc với Trung tâm CNTT – Sở Thông tin và Truyền thông khảo sát, rà soát, thống nhất danh sách thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở Y tế.
 * Thành phần: Văn phòng (Ths Minh, CN Vân), P.NVD, P.NVY.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
Thứ tư 25/9/2019.
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Diễn đàn "Ngành Y tế lắng nghe ý kiến nhân dân" địa bàn TP Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Thứ - CVP, P.TCCB.
 * Địa điểm: Hội trường A - UBND TP.Thủ Dầu Một.
  
2-7 giờ 30: Thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC trong cơ sở y tế công lập đợt 2/2019 (từ ngày 25-26/9).
 * Thành phần: P. Thanh tra; TCCB; NVY; NVD; KHTC; TTCSSKSS; PA03, Phòng KH-TC huyện/thị.
 * Địa điểm: TTYT TX Bến Cát (25/9), Bàu Bàng 26/9.
 * Xe: Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
3-8 giờ 00: Tập huấn cập nhật hướng dẫn chăm sóc điều trị bệnh nhân HIV theo Thông tư 28/2018/TT-BYT.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Khách sạn BCONS.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Thị Sâm - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Họp báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thiếu thuốc chữa bệnh.
 * Thành phần: BGĐ Sở, P.NVD, P.KHTC, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.
  
Thứ năm 26/9/2019:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh thông qua một số nội dung.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.


2-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường TT. Giám định Y khoa.
  
3-8 giờ 00: Họp về Đề án phát triển BVĐK tỉnh đến năm 2022.
 * Thành phần: P.KHTC, NVY, TCCB, BVĐK tỉnh (chuẩn bị nội dung).
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.


5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Trần Thị Huệ - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 27/9/2019
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự khai mạc Hội thi "Cán bộ quản lý an toàn thực phẩm giỏi lần thứ 10" tỉnh Bình Dương năm 2019.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định bổ sung danh mục kỹ thuật cơ sở khám chữa bệnh.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, P.NVY, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: BVĐK Medic Bình Dương.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: TX. Tân Uyên.
 Xe : TTKN.


4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.


5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Huỳnh Trần Dương Giới - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chủ nhật 29/9/2019
Sáng :
1-8 giờ 00: Tọa đàm "Ngành Y tế lắng nghe ý kiến nhân dân" do TTYT Thuận An vả Ban Dân vận thị ủy Thuận An tổ chức.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc – GĐ Sở, Bs Thứ - CVP.
 * Địa điểm: Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapo.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

Lượt người xem:  Views:   523
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc ngày