Lịch làm việc ngày
Thứ 2, Ngày 09/09/2019, 16:00
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/09/2019
(Lịch này thay thư mời họp)

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Tải về Lich So Y te 09.9 den 13.9.2019.signed.pdf


Thứ hai 09/9/2019:​
Sáng:
1-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng các phòng CN.
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Yến Nhi - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 10/9/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Diễn đàn Ngành Y tế lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2019.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu – PGĐ Sở, Bs Thứ - CVP, P.TCCB.
 * Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Phú Giáo.
 Xe : Cá nhân (Ds Châu - PGĐ).
  
2-

7 giờ 30: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong cơ sở y tế công lập đợt 2 năm 2019

(từ ngày 10-12/9).

 * Thành phần: P. Thanh tra; TCCB; NVY; NVD; KHTC; TTCSSKSS; PA03, BHXH, Phòng KH-TC huyện/thị.
 * Địa điểm: TTYT TX Tân Uyên.
 * Xe: Đ/c Hậu (16 chỗ).
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP..
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Tiêu Hoàng Phúc- BVĐK tỉnh -ĐT.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

Chiều :
1-14 giờ 00: Nữ CBCC VPS khám sức khoẻ định kỳ. 
 * Thành phần: Nữ CBCC VPS.
 * Địa điểm: TTCSSKSS.
  
Thứ tư 11/9/2019.
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Diễn đàn Ngành Giáo dục và Ngành Y tế lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2019.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu – PGĐ Sở, Bs Thứ - CVP, P.TCCB.
 * Địa điểm: Hội trường HĐND thị xã Tân Uyên.
 Xe : Cá nhân (Bs Thứ-CVP).


2-8 giờ 00: Dự họp thông qua đề cương, dự toán kinh phí và kế hoạch tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2019
 * Thành phần: BS Huỳnh Thanh Hà-PGĐ Sở Y tế
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.


3-8 giờ 00: Dự Hội nghị góp ý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ công chức và Luật Viên chức và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo P. TCCB - Sở Y tế.
 * Địa điểm: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (Tầng 20 Tháp B TTHC)
  
48 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
1-15 giờ 00: Dự Chương trình truyền hình trực tiếp "Ngày hội Trung thu và trao học bổng" học sinh, sinh viên nghèo, vượt khó; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bình Dương năm 2019.
 * Thành phần: Bs Thuận – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh.
  
Thứ năm 12/9/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30: Họp Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn của tỉnh (theo lịch Tỉnh uỷ).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ SYT.
 * Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh uỷ.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng thường kỳ xét duyệt hồ sơ khám Giám định YK
 * Thành phần: BS Cao Thị Bích Thuận – PGĐ SYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Giám định Y khoa Bình Dương.


3-8 giờ 00: Thẩm định đủ điều kiện sản xuất Mỹ phẩm cho Cty TNHH dược phẩm Fitopharma.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược,; Trung tâm KN DP-MP.
 * Địa điểm: Tx.Thuận An.
 Xe: Cá nhân.


4-8 giờ 00: Tập huấn chương trình QMS tuyến huyện (12-13/9/2019)
 *Thành phần: BS Thuận – PGĐ SYT; BS Tâm- CV P.NVY
 * Địa điểm: TTCSSKSS.


5-Nộp hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" tại Bộ Y tế.
 *Thành phần: P. TCCB (Bs Hùng, CN Hữu).
 *Địa điểm: Bộ Y tế.
  
6-8 giờ 00: Tập huấn đánh giá viên đánh giá chất lượng bệnh viện
 * Thành phần: Các PCN SYT; các Bệnh viện
 * Địa điểm: Hội trường Khoa TTGDSK - CDC.


7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: P.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.


8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Lê Thị Yến Nhi - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Dự Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2016-2018.
 * Thành phần : BS Cao Thị Bích Thuận – PGĐ SYT.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
Thứ sáu 13/9/2019
Sáng:
1-7 giờ 30: Hậu kiểm, hướng dẫn chuyên đề cho các doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế.
 * Thành phần: DS Châu - PGĐ Sở Y tế; BS Tài-PTP NVY; Ths Hiền-PTP NVY; Ths Phúc-CV NVY.
 * Địa điểm: Các đơn vị theo KH số 22/KH-SYT ngày 21/8/2019
 * Xe:


2-7 giờ 30: Thẩm định cấp giấy phép hoạt động các cơ sở khám, chữa bệnh.
 * Thành phần: BS Cao Thị Bích Thuận – PGĐ SYT; P. NVY
 * Địa điểm: huyện Phú Giáo; TX Bến Cát.
 * Xe: TTKN.
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
 Xe :


4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương  - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.


5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Văn Côn - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

Lượt người xem:  Views:   549
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc ngày