Lịch làm việc ngày
Thứ 6, Ngày 02/08/2019, 18:00
(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 05/8/2019 đến ngày 10/8/2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/08/2019
(Lịch này thay thư mời họp)

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 05/8/2019 đến ngày 10/8/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Tải về (Du thao) Lich So Y te T08 05-08 den 10-08-2019.pdf


Thứ hai 05/8/2019:​
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo tỉnh tiếp Đoàn công tác của Bộ Nội vụ.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - Giám đốc Sở, P.TCCB dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-9 giờ 00: Họp Chi bộ cơ quan Văn phòng Sở.
 * Thành phần: Đảng viên Chi bộ cơ quan Văn phòng Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-7 giờ 30: Tham dự lớp bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên chính - K10 (từ 05/8 - 09/8/2019).
 * Thành phần: Ths Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT Tp.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều :
1-14 giờ 00: Họp Đảng ủy Sở Y tế định kỳ.
 * Thành phần: Đảng ủy, Bí thư các chi bộ.
 * Địa điểm: Hội trường B –  Sở Y tế.
  
Thứ ba 06/8/2019:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Tham gia Đoàn Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về khám chữa bệnh; bảo hiểm y tế tại một số bệnh viện và trung tâm y tế cấp huyện trên địa bàn do Thanh tra tỉnh chủ trì (từ 06/8 - 09/8).
 * Thành phần: CN.Hải –Thanh tra viên, BS.Tâm – P.NVY.
 * Địa điểm: TTYT thị xã Thuận An (06-08/8), Dĩ An (09/8).
  
2-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân tại các BVĐK, PKĐK, PKCK tư nhân đợt 3/2019 (Từ 06/8 đến 08/8/2019).
 * Thành phần: Thanh tra, PA03.
 * Địa điểm: TP.TDM.
 Xe : Đ/c Phước.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 07/8/2019.
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự cùng Đoàn Lãnh đạo Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Tân Uyên theo nội dung Công văn 2331-CV/TU ngày 24/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Thị ủy Tân Uyên.
 Xe : Đại biểu tập trung tại sảnh Tầng 1 - Trung tâm Hành chính tỉnh vào lúc 7 giờ để đi chung xe.
  
2-8 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ với đại diện các hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tiếp, làm việc với Đoàn kiểm tra công tác PC Sốt xuất huyết.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở; P.NVY, Thành viên BCĐ PC Dịch bệnh truyền nhiễm ở người tỉnh.
 * Địa điểm: Tx Bến Cát (Sáng); Hội trường B - Sở Y tế (Chiều).
 Xe :
  
4-8 giờ 30: Dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 - Khối các Bệnh viện.
 * Thành phần: P.TCCB dự.
 * Địa điểm: BV.YHCT.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 08/8/2019:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông Quý II, phương hướng, nhiệm vụ Quý III/2019.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 09/8/2019
Sáng:
1-7 giờ 30: Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy theo Quyết định số 1146-QĐ/TU ngày 05/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 * Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCCB Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Dự cùng Đoàn Lãnh đạo Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Bến Cát theo nội dung công văn 2331-CV/TU ngày 24/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 * Thành phần: Ủy quyền Bs Tùng - TP.KHTC (dự kiến).
 * Địa điểm: Văn phòng HĐND-UBND thị xã Bến Cát.
 Xe : Đại biểu tập trung tại sảnh Tầng 1 - Trung tâm Hành chính tỉnh vào lúc 7 giờ để đi chung xe.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định các phòng khám chuyên khoa.
 * Thành phần: P.NVY, các đơn vị liên quan.
 * Địa điểm: Thuận An, Dĩ An.
 Xe :
  
4-8 giờ 30: Dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đổi mới thái độ, phong cách phục vụ người bệnh, bệnh viện xanh, sạch, đẹp; Nâng cao chất lượng KCB; Đổi mới cơ chế tài chính - BHYT khu vực phía Nam.
 * Thành phần: P. TCCB, NVY, KHTC.
 * Địa điểm: Trung tâm sự kiện Adora Center - TP.HCM.
 Xe : Đ/c Phước.
  
5-8 giờ 00: Dự Hội nghị góp ý hoàn thiện bộ quy trình chuẩn trong hệ thống quản lý chuỗi cung ứng cho chương trình PC HIV/AIDS (9/8 - 10/8).
 * Thành phần: Bs Tài - PTP.NV, TT.PC HIV/AIDS.
 * Địa điểm: Ks Sài Gòn Tourance - Đà Nẵng. 
  
6-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Dầu Tiếng.
 * Địa điểm: Dầu Tiếng.
 Xe :
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương  - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Chiều :
1-14 giờ 00: Dự Hội nghị phát triển nhân lực y tế Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và Đông Nam bộ.
 * Thành phần: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TCCB dự.
 * Địa điểm: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
 Xe :
  
Thứ bảy 10/8/2019
Sáng :
  
1-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc cho công ty CPDP GDP.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: Tân Uyên.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

 

 

Lượt người xem:  Views:   882
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc ngày