Dự án - Hạng mục
Thứ 5, Ngày 22/03/2018, 15:00
Thư mời Tham gia tư vấn khảo sát, lập dự toán, bản vẽ thi công
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/03/2018
Kính gửi: Các đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng.

SỞ Y TẾ BÌNH DƯƠNG

BV. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Bình Dương, ngày   21  tháng   3   năm  2018

 

THƯ MỜI

Tham gia tư vấn khảo sát, lập dự toán, bản vẽ thi công

 


Kính gửi: Các đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng.

 

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương có nhu cầu tìm kiếm đơn vị có năng lực trong lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng công trình dân dụng nhằm thực hiện tư vấn khảo sát, lập dự toán, bản vẽ thi công Gói thầu: Trang bị vòi cảm ứng tự động mở nước, đóng nước thay thế các vòi nước gạt bằng tay tại các bồn rửa tay của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương.

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương kính mời các đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng tham gia tư vấn khảo sát, lập dự toán, bản vẽ thi công gói thầu nêu trên.

Thời gian đến khảo sát và gửi hồ sơ đề xuất từ ngày 21/03/2018 đến 16 giờ ngày  25 /03/2018

Địa điểm: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương ( Phòng Hành chính Quản trị).

Địa chỉ : 31 Yersin, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Email: bvphcn@gmail.com.

Điện thoại:  0274.3822338                                            Fax: 0274.3822338

Bệnh viện kính mời các đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng tham gia tư vấn khảo sát, lập dự toán, bản vẽ thi công gói thầu nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:

  • Website BV;
  • Bảng thông báo BV;
  • Các đ/v TV-TK-XD;
  • Lưu.

KT GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Lại Văn Thăng

​ 

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Ảnh
Video
Dự án - Hạng mục