An toàn vệ sinh thực phẩm
Thứ 7, Ngày 01/07/2017, 15:00
Danh sách cơ sở vi phạm tháng 6/2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/07/2017

TT

QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT

VPHC VỀ ATTP

CÁ NHÂN/ĐƠN VỊ NỘP TIỀN

LỖI  VI PHẠM

SỐ TIỀN

(đồng)

1.

18/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH MTV Nước uống đóng chai Nguyệt Nhi

1. Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

1.500.000

2.

19/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH SX TM Kim Đoàn

1. Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

1.500.000

3.

20/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH MTV SX TM Khởi Nghiệp Phát

1. Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

1.500.000

4.

21/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH MTV Đại Minh Dương

1. Không có biện pháp để ngăn ngừa côn trùng, động vật gây hại.

4.000.000

5.

22/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH MTV SACN Kiên Cường Phát

1. Không có biện pháp để ngăn ngừa côn trùng, động vật gây hại.

4.000.000

6.

23/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH TM DV Kim Định

1. Sử dụng bếp ăn không được thiết kế và tổ chức theo nguyên tắc một chiều.

4.000.000

7.

24/QĐ-XPVPHC

Cơ sở Nguyễn Văn Rà

1. Sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục được phép sử dụng.

2. Sử dụng người lao động không mặc trang phục bảo hộ lao động theo quy định.

35.750.000

8.

25/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH Thực Phẩm Khang Võ

1. Không có biện pháp để ngăn ngừa côn trùng, động vật gây hại.

4.000.000

8.

26/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH MTV TM DV Suất ăn công nghiệp Như Ý

1. Sử dụng bếp ăn không được thiết kế và tổ chức theo nguyên tắc một chiều.

4.000.000

9.

27/QĐ-XPVPHC

CN Công ty TNHH MTV Thạch Bảo Ngọc

1. Không có biện pháp để ngăn ngừa côn trùng, động vật gây hại.

4.000.000

Tổng cộng: 64.250.000 đồng/9 cơ sở


Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Ảnh
Video
An toàn vệ sinh thực phẩm