An toàn vệ sinh thực phẩm
Thứ 4, Ngày 29/11/2023, 14:00
YÊU CẦU BÁO GIÁ TEST NHANH NĂM 2023
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/11/2023
Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá để làm cơ sở lập dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu “Mua sắm test nhanh thực phẩm phục vụ công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023”

Chi tiết file đính kèm  Tải về 801.TB-CCATVSTP_YEU CAU BAO GIA TEST NHANH THUC PHAM.signed.pdf

SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

  Số:        /TB-CCATVSTP

V/v yêu cầu báo giá

test nhanh thực phẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Bình Dương, ngày      tháng    năm 2023

 

 

                                                                                                  

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

 

Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá để làm cơ sở lập dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu "Mua sắm test nhanh thực phẩm phục vụ công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023" với nội dung cụ thể như sau:

I.     Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1.   Đơn vị yêu cầu báo giá: Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, địa chỉ: Tầng 6, tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

2.   Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

 • Bà Nguyễn Thanh Trúc - Phòng Hành chính nghiệp vụ Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm
 • Điện thoại: (0274) 3831004.

3.   Cách thức tiếp nhận báo giá:

Báo giá xin gửi về:

 • Phòng Hành chính nghiệp vụ Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm
 • Địa chỉ: Tầng 6, tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
 • Điện thoại: (0274) 3831004.

4.   Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 07h30' ngày 29 tháng 11 năm 2023 đến trước 16h30' ngày 01 tháng 12 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5.   Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 29 tháng 11 năm 2023.

II.      Nội dung yêu cầu báo giá:

 1. Danh mục, số lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật của test nhanh thực phẩm chi tiết đính kèm phụ lục I.
 2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển:

  Tầng 6, tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
 3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.
 4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: tỷ lệ tạm ứng: 0%, thanh toán hợp đồng: theo từng đợt nghiệm thu.
 5. Các thông tin khác (nếu có):
 • Giá trong báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí phát sinh khác (nếu có).
 • Các hãng sản xuất, nhà cung cấp báo giá theo danh mục trong Yêu cầu báo giá trên.
 • Bảng chào giá phải được bỏ vào phong bì niêm phong để bảo mật, tạo tính khách quan, minh bạch trong việc báo giá và đính kèm giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao y có dấu mộc hoặc bản sao y được công chứng) của hãng sản xuất, nhà cung cấp.
 • Báo giá theo mẫu, đính kèm phụ lục II.

Chi cục rất mong nhận được sự quan tâm của hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:                                                                                    CHI CỤC TRƯỞNG

- Như trên;

- Sở Y tế (bc);                 

- Ban lãnh đạo;                

- Đăng tải trên trang website Sở;

- Lưu: VT, HCNV.


PHỤ LỤC I

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA TEST NHANH

(Kèm theo Thông báo số           /TB-CCATVSTP, ngày          tháng 11 năm 2023)

STTDanh mục test nhanhTiêu chuẩn kỹ thuậtSố lượng dự kiếnĐơn vị tính
1Hàn The

+ Hạn sử dụng đối với các loại test hóa chất bảo vệ thực vật tối thiểu còn 10 tháng sử dụng, hạn sử dụng test nhanh lô mới nhất trên thị trường.

+ Hạn sử dụng đối với các loại test còn lại theo danh mục tối thiểu còn 18 tháng sử dụng, hạn sử dụng test nhanh lô mới nhất trên thị trường.

+ Nhà cung cấp phải đảm bảo tiêu chuẩn test nhanh theo quy định và có giấy chứng nhận lưu hành hoặc giấy phép tiêu chuẩn theo quy định hiện hành cho sản phẩm.

28Hộp
2Foocmon28
3Hypochlorid15
4Phẩm Màu10
5Methanol23
6Nitrit4
7Nitrat10
8Salicylic10
9Dấm Ăn8
10Dầu Mỡ Ôi Khét8
11Độ Sạch Bát Đĩa8
12Hóa chất bảo vệ thực vật32


PHỤ LỤC II

                                                                                         MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số        /TB-CCATVSTP, ngày       tháng 11 năm 2023)

 

BÁO GIÁ

 

Kính gửi: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, chúng tôi ....... (ghi tên, địa chỉ hãng sản xuất, nhà cung cấp) báo giá cho các test nhanh thực phẩm như sau:

 1. Báo giá cho các test nhanh thực phẩm và dịch vụ liên quan:
STTDanh mục test nhanhKý, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuấtNgày sản xuấtHạn sử dụngXuất xứĐơn vị tínhSố lượngĐơn giá (VND)Chi phí cho các dịch vụ khác liên quan (VND)

Thuế, phí, lệ phí (nếu có)

(VND)

Thành tiền

(VND)

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)
1           
           
 Tổng cộng

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tiêu chuẩn theo quy định và giấy chứng nhận lưu hành cho sản phẩm)

2. Báo giá có hiệu lực: ......... ngày, kể từ ngày ........ tháng ....... năm ........ (ngày kết thúc nhận báo giá).

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các test nhanh nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.                                                                                                                                     

                 ........, ngày ....... tháng ....... năm 2023                                                                       

 Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(13)

                                                             (Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)​


Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Ảnh
Video
An toàn vệ sinh thực phẩm