An toàn vệ sinh thực phẩm
Thứ 2, Ngày 25/10/2021, 13:00
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 18 ĐẾN NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/10/2021
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 18 ĐẾN NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2021

​Chi tiết file đính kèm :  Tải về DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 18 ĐẾN NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2021.xlsx

STTNGÀY
TIẾP NHẬN
NGÀY TỰ
CÔNG BỐ
TÊN CÔNG TYĐỊA CHỈSDTSỐ TCBTÊN SẢN PHẨMMÃ HỒ
SƠ LƯU
120/10/202102/08/2021CÔNG TY TNHH BEHN MEYER VIỆT NAMSố 36, đường số 6, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam097786942067/Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam/2021PHỤ GIA THỰC PHẨM: HƯƠNG TIRAMISU GIỐNG TỰ NHIÊN – TIRAMISU FLAVOUR JWL-53722522/TCB_YTBD_2021
220/10/202110/09/2021CÔNG TY TNHH BEHN MEYER VIỆT NAMSố 36, đường số 6, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam097786942068/Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam/2021Chiết xuất quả quất – Kumquat Extract 0022523/TCB_YTBD_2021
320/10/202124/05/2021CÔNG TY CP ĐẠI TÂN VIỆT145 Tôn Thất Đạm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh0286288353553/ĐTV/2021ĐÙI GÀ GÓC TƯ - CHICKENLEG QUARTER2524/TCB_YTBD_2021
420/10/202124/05/2021CÔNG TY CP ĐẠI TÂN VIỆT145 Tôn Thất Đạm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh0286288353554/ĐTV/2021ĐÙI GÀ GÓC TƯ - CHICKENLEG QUARTER2525/TCB_YTBD_2021
520/10/202124/05/2021CÔNG TY CP ĐẠI TÂN VIỆT145 Tôn Thất Đạm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh0286288353555/ĐTV/2021ĐÙI GÀ GÓC TƯ - CHICKENLEG QUARTER2526/TCB_YTBD_2021
620/10/202110/06/2021CÔNG TY CP ĐẠI TÂN VIỆT145 Tôn Thất Đạm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh0286288353552/ĐTV/2021CÁNH GÀ BA KHÚC - CHICKEN THREE-JOINT WING2527/TCB_YTBD_2021
720/10/202125/05/2021CÔNG TY CP ĐẠI TÂN VIỆT145 Tôn Thất Đạm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh0286288353536/ĐTV/2021BỘT BÁNH MÌ NGUYÊN CÁM2528/TCB_YTBD_2021
820/10/202125/05/2021CÔNG TY CP ĐẠI TÂN VIỆT145 Tôn Thất Đạm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh0286288353538/ĐTV/2021BỘT LÀM BÁNH MACARON TRỘN SẴN2529/TCB_YTBD_2021
920/10/202119/07/2021CÔNG TY CP ĐẠI TÂN VIỆT145 Tôn Thất Đạm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh0286288353570/ĐTV/2021PHÔ MAI CHEDDAR MÀU - YELLOW CHEDDAR CHEESE2530/TCB_YTBD_2021
1020/10/202103/08/2021CÔNG TY CP ĐẠI TÂN VIỆT145 Tôn Thất Đạm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh02862883535102/ĐTV/2021PHÔ MAI CHEDDAR MÀU BÀO – SHREDDED MILD COLOURED CHEDDAR CHEESE2531/TCB_YTBD_2021
1120/10/202128/07/2021CÔNG TY CP ĐẠI TÂN VIỆT145 Tôn Thất Đạm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh0286288353575/ĐTV/2021PHÔ MAI CHEDDAR_MILD CHEDDAR CHEESE2532/TCB_YTBD_2021
1220/10/202128/07/2021CÔNG TY CP ĐẠI TÂN VIỆT145 Tôn Thất Đạm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh0286288353576/ĐTV/2021PHÔ MAI CHEDDAR_VINTAGE CHEDDAR CHEESE2533/TCB_YTBD_2021
1320/10/202120/07/2021CÔNG TY CP ĐẠI TÂN VIỆT145 Tôn Thất Đạm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh0286288353572/ĐTV/2021PHÔ MAI CHEDDAR – NATURAL CHEDDAR CHEESE2534/TCB_YTBD_2021
1420/10/202120/07/2021CÔNG TY CP ĐẠI TÂN VIỆT145 Tôn Thất Đạm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh0286288353571/ĐTV/2021PHÔ MAI MOZZARELLA – MOZZARELLA CHEESE2535/TCB_YTBD_2021
1520/10/202120/07/2021CÔNG TY CP ĐẠI TÂN VIỆT145 Tôn Thất Đạm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh0286288353573/ĐTV/2021PHÔ MAI KEM - CREAM CHEESE2536/TCB_YTBD_2021
1620/10/202120/07/2021CÔNG TY CP ĐẠI TÂN VIỆT145 Tôn Thất Đạm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh0286288353578/ĐTV/2021PHÔ MAI GOUDA – GOUDA CHEESE2537/TCB_YTBD_2021
1720/10/202120/07/2021CÔNG TY CP ĐẠI TÂN VIỆT145 Tôn Thất Đạm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh0286288353574/ĐTV/2021PHÔ MAI EMMENTAL – EMMENTAL CHEESE2538/TCB_YTBD_2021
1820/10/202120/07/2021CÔNG TY CP ĐẠI TÂN VIỆT145 Tôn Thất Đạm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh0286288353577/ĐTV/2021PHÔ MAI EDAM – EDAM CHEESE2539/TCB_YTBD_2021
1920/10/202103/08/2021CÔNG TY CP ĐẠI TÂN VIỆT145 Tôn Thất Đạm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh02862883535107/ĐTV/2021PHÔ MAI BỘT FROMAGIO – FROMAGIO FRESH GRATED CHEESE2540/TCB_YTBD_2021
2020/10/202120/08/2021CÔNG TY CP ĐẠI TÂN VIỆT145 Tôn Thất Đạm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh02862883535113/ĐTV/2021BƠ LẠT - UNSALTED BUTTER2541/TCB_YTBD_2021
2120/10/202120/07/2021CÔNG TY CP ĐẠI TÂN VIỆT145 Tôn Thất Đạm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh02862883535122/ĐTV/2021BƠ LẠT - UNSALTED CREAMERY BUTTER2542/TCB_YTBD_2021
2220/10/202107/10/2021CÔNG TY CP ĐẠI TÂN VIỆT145 Tôn Thất Đạm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh02862883535123/ĐTV/2021PHÔ MAI GOUDA BÀO - SHEREDDED GOUDA CHEESE2543/TCB_YTBD_2021
2320/10/202125/03/2021CTY TNHH TMDV XUÂN HỒNG199-205 Nguyễn Thái Học, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam0274.3794.45712/21/CTXHNhãn nhục2544/TCB_YTBD_2021
2420/10/202120/05/2021CTY TNHH TMDV XUÂN HỒNG199-205 Nguyễn Thái Học, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam0274.3794.45713/21/CTXHNếp lứt2545/TCB_YTBD_2021
2520/10/202120/05/2021CTY TNHH TMDV XUÂN HỒNG199-205 Nguyễn Thái Học, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam0274.3794.45714/21/CTXHNếp bắc2546/TCB_YTBD_2021
2620/10/202120/05/2021CTY TNHH TMDV XUÂN HỒNG199-205 Nguyễn Thái Học, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam0274.3794.45715/21/CTXHNếp ngỗng2547/TCB_YTBD_2021
2720/10/202125/03/2021CTY TNHH TMDV XUÂN HỒNG199-205 Nguyễn Thái Học, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam0274.3794.45716/21/CTXHNếp than2548/TCB_YTBD_2021
2820/10/202130/03/2021CTY TNHH TMDV XUÂN HỒNG199-205 Nguyễn Thái Học, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam0274.3794.45717/21/CTXHGạo tấm thơm2549/TCB_YTBD_2021
2920/10/202121/05/2021CTY TNHH TMDV XUÂN HỒNG199-205 Nguyễn Thái Học, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam0274.3794.45719/21/CTXHĐậu trắng2550/TCB_YTBD_2021
3020/10/202121/05/2021CTY TNHH TMDV XUÂN HỒNG199-205 Nguyễn Thái Học, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam0274.3794.45720/21/CTXHĐậu đen2551/TCB_YTBD_2021
3120/10/202121/05/2021CTY TNHH TMDV XUÂN HỒNG199-205 Nguyễn Thái Học, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam0274.3794.45721/21/CTXHĐậu đen giống xanh lòng2552/TCB_YTBD_2021
3220/10/202121/05/2021CTY TNHH TMDV XUÂN HỒNG199-205 Nguyễn Thái Học, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam0274.3794.45722/21/CTXHĐậu bi2553/TCB_YTBD_2021
3320/10/202121/05/2021CTY TNHH TMDV XUÂN HỒNG199-205 Nguyễn Thái Học, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam0274.3794.45723/21/CTXHĐậu ngự2554/TCB_YTBD_2021
3420/10/202121/05/2021CTY TNHH TMDV XUÂN HỒNG199-205 Nguyễn Thái Học, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam0274.3794.45724/21/CTXHĐậu đỏ2555/TCB_YTBD_2021
3520/10/202121/05/2021CTY TNHH TMDV XUÂN HỒNG199-205 Nguyễn Thái Học, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam0274.3794.45725/21/CTXHĐậu phộng2556/TCB_YTBD_2021
3620/10/202121/05/2021CTY TNHH TMDV XUÂN HỒNG199-205 Nguyễn Thái Học, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam0274.3794.45726/21/CTXHĐậu xanh không vỏ2557/TCB_YTBD_2021
3720/10/202121/05/2021CTY TNHH TMDV XUÂN HỒNG199-205 Nguyễn Thái Học, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam0274.3794.45727/21/CTXHĐường phèn hạt2558/TCB_YTBD_2021
3820/10/202121/05/2021CTY TNHH TMDV XUÂN HỒNG199-205 Nguyễn Thái Học, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam0274.3794.45728/21/CTXHĐiều màu2559/TCB_YTBD_2021
3920/10/202101/10/2021Công ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm Liwayway Sài GònSố 18, Đường số 6, KCN Việt Nam – Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam0274 3766 20604/LIWAYWAY SG/2021Hộp Giấy Chứa Đựng Snack Đậu Phộng2560/TCB_YTBD_2021
4022/10/202110/09/2021Công ty TNHH Puratos Grand-Place Việt NamSố 51, Đường Số 8, KCN Việt Nam - Singapore, P. Bình Hòa, Tp. Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam0274 730 6565060FG/PGPV/2021Nguyên liệu thực phẩm S500 Acti Plus2561/TCB_YTBD_2021
4122/10/202110/09/2021Công ty TNHH Puratos Grand-Place Việt NamSố 51, Đường Số 8, KCN Việt Nam - Singapore, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam0274 730 6565061FG/PGPV/2021Bột Trộn Bánh Mì Nguyên Cám
Puravita Wholemeal
2562/TCB_YTBD_2021
4222/10/202110/09/2021Công ty TNHH Puratos Grand-Place Việt NamSố 51, Đường Số 8, KCN Việt Nam - Singapore, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam0274 730 6565062FG/PGPV/2021Nguyên liệu thực phẩm Soft’r Melting2563/TCB_YTBD_2021
4322/10/202110/09/2021Công ty TNHH Puratos Grand-Place Việt NamSố 51, Đường Số 8, KCN Việt Nam - Singapore, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam0274 730 6565063FG/PGPV/2021Nguyên liệu thực phẩm Bread Improver Soft’r Melting 032564/TCB_YTBD_2021
4422/10/202110/09/2021Công ty TNHH Puratos Grand-Place Việt NamSố 51, Đường Số 8, KCN Việt Nam - Singapore, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam0274 730 6565064FG/PGPV/2021Bột Trộn Bánh Mì Lúa Mạch Đen
Puravita Dark Rye Plus
2565/TCB_YTBD_2021
4522/10/202118/10/2021CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN INTIMEX TẠI TÂN UYÊN        – NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CÀ PHÊ HÒA TAN INTIMEX.Số 02 VSIP II-A, đường số 30, khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.0274 380 3000 / 0274 380 3001 001/HTINTIMEX/ 2021Cà phê hòa tan sấy phun 2566/TCB_YTBD_2021
4622/10/202118/10/2021CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN INTIMEX TẠI TÂN UYÊN        – NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CÀ PHÊ HÒA TAN INTIMEX.Số 02 VSIP II-A, đường số 30, khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.0274 380 3000 / 0274 380 3001 004/HTINTIMEX/ 2021Cà phê hòa tan sấy phun I60102567/TCB_YTBD_2021
4722/10/202118/10/2021CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN INTIMEX TẠI TÂN UYÊN        – NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CÀ PHÊ HÒA TAN INTIMEX.Số 02 VSIP II-A, đường số 30, khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.0274 380 3000 / 0274 380 3001 005/HTINTIMEX/ 2021Cà phê hòa tan sấy phun I70102568/TCB_YTBD_2021
4822/10/202118/08/2021Công ty TNHH DKSH
 Việt Nam
Số 23 Đại lộ Độc lập, Khu Công Nghiệp
Việt Nam - Singapore, Phường Bình Hòa, Thành Phố Thuận An,
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
0274-3756
312
52/DKSH VN/2021Thực phẩm bổ sung
THỨC UỐNG CACAO LÚA MẠCH DẠNG BỘT OVALTINE 3 IN 1
(FORTIFIED READY-MIXED CHOCOLATE MALT BEVERAGE OVALTINE 3 IN 1)
2569/TCB_YTBD_2021
4922/10/202114/10/2021CÔNG TY TNHH RICH PRODUCTS VIỆT NAM27 Đường số 3, KCN Việt Nam - Singapore II, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương02742221666147.15495-12427/RICH PRODUCTS VIỆT NAM/2021BỘT BÁNH CHIFFON RICH’S® RICHMIX®2570/TCB_YTBD_2021
5022/10/202114/10/2021CÔNG TY TNHH RICH PRODUCTS VIỆT NAM27 Đường số 3, KCN Việt Nam - Singapore II, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương02742221666148.11350-11349/RICH PRODUCTS VIỆT NAM/2021BỘT BÁNH BÔNG LAN2571/TCB_YTBD_2021
5122/10/2021 5-07-2021Công ty TNHH
Sản Xuất-Thương Mại
Nhật Tân.
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
0274374326068/NhatTan/2021HƯƠNG VIỆT QUẤT BLUEBERRY 84E827
 ( Flavour for food )
2572/TCB_YTBD_2021
5222/10/2021 5-07-2021Công ty TNHH
Sản Xuất-Thương Mại
Nhật Tân.
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
0274374326069/NhatTan/2021ESTER GUM ( GLYCEROL ESTER OF GUM ROSIN )
 ( Dùng trong thực thẩm )
2573/TCB_YTBD_2021
5322/10/2021 5-07-2021Công ty TNHH
Sản Xuất-Thương Mại
Nhật Tân.
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
0274374326070/NhatTan/2021HƯƠNG XOÀI MANGO 81E126
 ( Flavour for food )
2574/TCB_YTBD_2021
5422/10/2021 5-07-2021Công ty TNHH
Sản Xuất-Thương Mại
Nhật Tân.
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
0274374326071/NhatTan/2021HƯƠNG TRỨNG EGG 431218
 ( Flavour for food )
2575/TCB_YTBD_2021
5522/10/2021 5-07-2021Công ty TNHH
Sản Xuất-Thương Mại
Nhật Tân.
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
0274374326072/NhatTan/2021BỘT HƯƠNG LÁ DỨA PANDAN POWDER 87C091
 ( Flavour for food )
2576/TCB_YTBD_2021
5622/10/2021 5-07-2021Công ty TNHH
Sản Xuất-Thương Mại
Nhật Tân.
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
0274374326073/NhatTan/2021HƯƠNG KHOAI MÔN TARO 422646
 ( Flavour for food )
2577/TCB_YTBD_2021
5722/10/202117/08/2021Công ty TNHH
Sản Xuất-Thương Mại
Nhật Tân.
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
0274374326074/NhatTan/2021HƯƠNG GỪNG GINGER M6276
 ( Dùng trong thực phẩm )
2578/TCB_YTBD_2021
5822/10/202130/08/2021Công ty TNHH
Sản Xuất-Thương Mại
Nhật Tân.
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
0274374326075/NhatTan/2021BỘ HƯƠNG DƯA GANG MELON POWDER M11098
 ( Dùng trong thực phẩm )
2579/TCB_YTBD_2021
5922/10/202106/09/2021Công ty TNHH
Sản Xuất-Thương Mại
Nhật Tân.
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
0274374326076/NhatTan/2021BỘT GỪNG SẢ GINGER - LEMONGRASS POWDER N2345
 ( Dùng trong thực phẩm )
2580/TCB_YTBD_2021
6022/10/202118/10/2021CÔNG TY TNHH ÁNH NAM PHÁTThửa đất số 1018, tờ bản đồ số 10, tổ 1, khu phố 4, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam91737302201/ANH NAM PHAT/2021NƯỚC ĐÁ VIÊN2581/TCB_YTBD_2021
6122/10/202118/10/2021CÔNG TY TNHH ÁNH NAM PHÁTThửa đất số 1018, tờ bản đồ số 10, tổ 1, khu phố 4, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam91737302202/ANH NAM PHAT/2021NƯỚC ĐÁ CÂY2582/TCB_YTBD_2021
6222/10/202121/10/2021CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT HẢI QUỲNHThửa đất số 262, tờ bản đồ số 67, Khu phố 7, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương,Việt Nam0938004460 – 090867514401/HAI QUYNH/2021NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI/BÌNH HAWACO2583/TCB_YTBD_2021
6322/10/202127/09/2021Công ty TNHH Dược phẩm FITOPHARMA26 Bis/1, khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 0274. 374321001/FITO/2021TRÀ XANH HỮU CƠ2584/TCB_YTBD_2021
6422/10/202127/09/2021Công ty TNHH Dược phẩm FITOPHARMA26 Bis/1, khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 0274. 374321002/FITO/2021TRÀ XANH QUẾ HỮU CƠ2585/TCB_YTBD_2021
6522/10/202127/09/2021Công ty TNHH Dược phẩm FITOPHARMA26 Bis/1, khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 0274. 374321003/FITO/2021TRÀ XANH GỪNG HỮU CƠ2586/TCB_YTBD_2021
6622/10/202110/06/2020Công Ty Cổ Phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam Số 26 VSIP Đường số 8, KCN Việt Nam - Singapore, Phường Bình Hòa, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam2743767618CR.20/MKD/2020THỰC PHẨM BỔ SUNG: COSY MARIE BÁNH QUY SỮA2587/TCB_YTBD_2021
6722/10/202112/08/2021CÔNG TY CP THẾ HỆ MỚISố 22 Đường số 6, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam0274375294701/THM/2021NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM: SỮA BỘT GẦY TAN NHANH2588/TCB_YTBD_2021
6822/10/202108/08/2021CÔNG TY CP THẾ HỆ MỚISố 22 Đường số 6, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam0274375294702/THM/2021NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM: SỮA BỘT GẦY 2589/TCB_YTBD_2021
6922/10/202105/10/2021CÔNG TY CP THẾ HỆ MỚISố 22 Đường số 6, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam0274375294703/THM/2021NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM: SỮA BỘT BÉO TAN NHANH BỔ SUNG VITAMIN A VÀ D 2590/TCB_YTBD_2021
7022/10/202108/10/2021CÔNG TY TNHH BEHN MEYER VIỆT NAMSố 36, đường số 6, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam097786942070/Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam/2021PHỤ GIA THỰC PHẨM: ALPHAMALT FRESH 30303 FLOUR IMPROVER2591/TCB_YTBD_2021
7122/10/202122/09/2021CÔNG TY TNHH BEHN MEYER VIỆT NAMSố 36, đường số 6, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam092940239555/Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam/2022VỎ BỌC XÚC XÍCH BẰNG COLLAGEN - NDX F2592/TCB_YTBD_2021
7222/10/202105/10/2021CÔNG TY TNHH BEHN MEYER VIỆT NAMSố 36, đường số 6, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam092940239571/Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam/2023PHỤ GIA THỰC PHẨM: Innovazyme ® Pro AK2593/TCB_YTBD_2021
7322/10/202105/08/2021Công ty TNHH URC Việt NamSố 42 VSIP Đại lộ Tự Do,
Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
02743767011Số:34/Công ty TNHH URC Việt Nam/2021BÁNH QUY CREAM-O NHÂN SÔCÔLA CARAMEN2594/TCB_YTBD_2021
7422/10/202105/08/2021Công ty TNHH URC Việt NamSố 42 VSIP Đại lộ Tự Do,
Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
02743767011Số:35/Công ty TNHH URC Việt Nam/2021BÁNH QUY CREAM-O NHÂN SÔCÔLA CARAMEN HƯƠNG DỪA2595/TCB_YTBD_2021
7522/10/202112/08/2021Công ty TNHH URC Việt NamSố 42 VSIP Đại lộ Tự Do,
Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
02743767011Số:29/Công ty TNHH URC Việt Nam/2021BÁNH QUY KEM XỐP PHỦ SÔCÔLA KEM SÔCÔLA MAGIC2596/TCB_YTBD_2021
7622/10/202112/08/2021Công ty TNHH URC Việt NamSố 42 VSIP Đại lộ Tự Do,
Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
02743767011Số:30/Công ty TNHH URC Việt Nam/2021BÁNH QUY KEM XỐP PHỦ SÔCÔLA KEM VANI MAGIC2597/TCB_YTBD_2021​
7722/10/202113/10/2021CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT
 VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NHẬT VIỆT
Số 454 Đường 30/4, Khu phố 5, P. Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương090366172201/NHATVIET/2021GIA VỊ RẮC CƠM VỊ
RONG BIỂN MÈ (GOMANORI FURIKAKE)
2598/TCB_YTBD_2021
7822/10/202113/10/2021CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT
 VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NHẬT VIỆT
Số 454 Đường 30/4, Khu phố 5, P. Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương090366172202/NHATVIET/2021GIA VỊ RẮC CƠM VỊ CÁ NGỪ (GOMAKATSUO FURIKAKE)2599/TCB_YTBD_2021
7922/10/202113/10/2021CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT
 VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NHẬT VIỆT
Số 454 Đường 30/4, Khu phố 5, P. Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương090366172203/NHATVIET/2021GIA VỊ RẮC CƠM VỊ TÔM (EBI FURIKAKE)2600/TCB_YTBD_2021
8022/10/202113/10/2021CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT
 VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NHẬT VIỆT
Số 454 Đường 30/4, Khu phố 5, P. Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương090366172204/NHATVIET/2021GIA VỊ RẮC CƠM VỊ CÁ HỒI (SALMON FURIKAKE FOR
KIDS)
2601/TCB_YTBD_2021
8122/10/202115/10/2022CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT
 VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NHẬT VIỆT
Số 454 Đường 30/4, Khu phố 5, P. Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương090366172205/NHATVIET/2021GIA VỊ RẮC CƠM VỊ PHÔ MAI (CHEESE FURIKAKE FOR KIDS)2602/TCB_YTBD_2021
8222/10/202115/10/2023CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT
 VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NHẬT VIỆT
Số 454 Đường 30/4, Khu phố 5, P. Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương090366172206/NHATVIET/2021GIA VỊ RẮC CƠM VỊ BÒ (BEEF FURIKAKE FOR KIDS)2603/TCB_YTBD_2021​


Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Ảnh
Video
An toàn vệ sinh thực phẩm