An toàn vệ sinh thực phẩm
Thứ 2, Ngày 19/04/2021, 16:00
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/04/2021
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2021

​Nội dung chi tiết File đính kèm:  Tải về DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM NGÀY 19THÁNG 4 NĂM 2021.xlsx


119/04/202119/04/2021HKD NGUYỄN THỊ LÙNGẤp Lâm Vồ, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương01/NGUYENTHILUNG/2021Bún tươi1082/TCB_YTBD_2021Ấp Lâm Vồ, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương
219/04/202115/04/2021Công ty TNHH
Sản Xuất-Thương Mại
Nhật Tân.
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
28/NhatTan/2021BỘT HƯƠNG CÀ PHÊ COFFEE FLAVOURING POWDER 87C581
 ( Flavour for food )
1083/TCB_YTBD_202129 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
319/04/202115/04/2021Công ty TNHH
Sản Xuất-Thương Mại
Nhật Tân.
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
29/NhatTan/2021BỘT HƯƠNG GÀ CHICKEN POWDER
 ( Flavour for food )
1084/TCB_YTBD_202129 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
419/04/202115/04/2021Công ty TNHH
Sản Xuất-Thương Mại
Nhật Tân.
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
30/NhatTan/2021BỘT HƯƠNG LÁ DỨA PANDAN POWDER 428437
 ( Flavour for food )
1085/TCB_YTBD_202129 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
519/04/202115/04/2021Công ty TNHH
Sản Xuất-Thương Mại
Nhật Tân.
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
31/NhatTan/2021BỘT HƯƠNG SẦU RIÊNG DURIAN POWDER 862784
 ( Flavour for food )
1086/TCB_YTBD_202129 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
619/04/202115/04/2021Công ty TNHH
Sản Xuất-Thương Mại
Nhật Tân.
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
32/NhatTan/2021BỘT HƯƠNG HẠT DẺ HAZELNUT POWDER 424472
 ( Flavour for food )
1087/TCB_YTBD_202129 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
719/04/202115/04/2021Công ty TNHH
Sản Xuất-Thương Mại
Nhật Tân.
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
33/NhatTan/2021BỘT HƯƠNG KHOAI MÔN TARO POWDER 849424
 ( Flavour for food )
1088/TCB_YTBD_202129 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
819/04/202115/04/2021Công ty TNHH
Sản Xuất-Thương Mại
Nhật Tân.
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
34/NhatTan/2021BỘT HƯƠNG LÁ DỨA PANDAN POWDER 87C091 NC
 ( Flavour for food )
1089/TCB_YTBD_202129 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
919/04/202104/07/2021CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ ÔNG BẦUTầng lửng, Cao ốc H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 06, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh Việt Nam01/0B/2021ÔNG BẦU OB CAFÉ CÀ PHÊ ĐEN ĐÁ1090/TCB_YTBD_2021CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD BÌNH DƯƠNG
LÔ E3-E4 KCN MỸ PHƯỚC, P.MỸ PHƯỚC, TX.BẾN CÁT, T.BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM
1019/04/202104/07/2021CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ ÔNG BẦUTầng lửng, Cao ốc H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 06, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh Việt Nam02/0B/2021ÔNG BẦU OB CAFÉ CÀ PHÊ SỮA NÓNG1091/TCB_YTBD_2021CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD BÌNH DƯƠNG
LÔ E3-E4 KCN MỸ PHƯỚC, P.MỸ PHƯỚC, TX.BẾN CÁT, T.BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM
1119/04/202104/07/2021CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ ÔNG BẦUTầng lửng, Cao ốc H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 06, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh Việt Nam05/0B/2021OB CAFÉ CÀ PHÊ NGUYÊN HẠT OB 1- ĐẬM ĐÀ1092/TCB_YTBD_2021CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD BÌNH DƯƠNG
LÔ E3-E4 KCN MỸ PHƯỚC, P.MỸ PHƯỚC, TX.BẾN CÁT, T.BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM
1219/04/202104/07/2021CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ ÔNG BẦUTầng lửng, Cao ốc H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 06, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh Việt Nam06/0B/2021OB CAFÉ CÀ PHÊ RANG XAY OB 1- ĐẬM ĐÀ1093/TCB_YTBD_2021CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD BÌNH DƯƠNG
LÔ E3-E4 KCN MỸ PHƯỚC, P.MỸ PHƯỚC, TX.BẾN CÁT, T.BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM
1319/04/202104/07/2021CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ ÔNG BẦUTầng lửng, Cao ốc H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 06, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh Việt Nam07/0B/2021OB CAFÉ CÀ PHÊ NGUYÊN HẠT OB 2- HÀI HÒA1094/TCB_YTBD_2021CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD BÌNH DƯƠNG
LÔ E3-E4 KCN MỸ PHƯỚC, P.MỸ PHƯỚC, TX.BẾN CÁT, T.BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM
1419/04/202104/07/2021CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ ÔNG BẦUTầng lửng, Cao ốc H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 06, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh Việt Nam08/0B/2021OB CAFÉ CÀ PHÊ RANG XAY OB 2- HÀI HÒA1095/TCB_YTBD_2021CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD BÌNH DƯƠNG
LÔ E3-E4 KCN MỸ PHƯỚC, P.MỸ PHƯỚC, TX.BẾN CÁT, T.BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM
1519/04/202110/04/2021Công ty TNHH Thực Phẩm La Cusina.Thửa đất số 462, tờ bản đồ số 36, ấp Lồ Ồ, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam74/LC/2021BÒ VIÊN1096/TCB_YTBD_2021Thửa đất số 462, tờ bản đồ số 36, ấp Lồ Ồ, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
1619/04/202110/04/2021Công ty TNHH Thực Phẩm La Cusina.Thửa đất số 462, tờ bản đồ số 36, ấp Lồ Ồ, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam75/LC/2021CÁ VIÊN1097/TCB_YTBD_2021Thửa đất số 462, tờ bản đồ số 36, ấp Lồ Ồ, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
1719/04/202110/04/2021Công ty TNHH Thực Phẩm La Cusina.Thửa đất số 462, tờ bản đồ số 36, ấp Lồ Ồ, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam76/LC/2021HẢI SẢN RAU CỦ1098/TCB_YTBD_2021Thửa đất số 462, tờ bản đồ số 36, ấp Lồ Ồ, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
1819/04/202110/04/2021Công ty TNHH Thực Phẩm La Cusina.Thửa đất số 462, tờ bản đồ số 36, ấp Lồ Ồ, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam77/LC/2021MỰC VIÊN HÀN QUỐC1099/TCB_YTBD_2021Thửa đất số 462, tờ bản đồ số 36, ấp Lồ Ồ, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
1919/04/202110/04/2021Công ty TNHH Thực Phẩm La Cusina.Thửa đất số 462, tờ bản đồ số 36, ấp Lồ Ồ, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam78 /LC/2021TÔM VIÊN1100/TCB_YTBD_2021Thửa đất số 462, tờ bản đồ số 36, ấp Lồ Ồ, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
2019/04/202110/04/2021Công ty TNHH Thực Phẩm La Cusina.Thửa đất số 462, tờ bản đồ số 36, ấp Lồ Ồ, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam79/LC/2021BÁNH BAO THỊT TRỨNG MUỐI MAMA FOOD1101/TCB_YTBD_2021Thửa đất số 462, tờ bản đồ số 36, ấp Lồ Ồ, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
2119/04/202110/04/2021Công ty TNHH Thực Phẩm La Cusina.Thửa đất số 462, tờ bản đồ số 36, ấp Lồ Ồ, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam80/LC/2021CHẢ CÁ KIỂU NHA TRANG BẾP 5 SAO1102/TCB_YTBD_2021Thửa đất số 462, tờ bản đồ số 36, ấp Lồ Ồ, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
2219/04/202115/03/2021CTY TNHH TMDV XUÂN HỒNG199-205 Nguyễn Thái Học, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam07/21/CTXHMè đen1103/TCB_YTBD_2021Đóng gói tại: CÔNG TY TNHH TMDV XUÂN HỒNG - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - LÔ 97+105; 98+106, KCN Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Xuất xứ: Việt Nam
2319/04/202115/03/2021CTY TNHH TMDV XUÂN HỒNG199-205 Nguyễn Thái Học, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam09/21/CTXHMè vàng1104/TCB_YTBD_2021Đóng gói tại: CÔNG TY TNHH TMDV XUÂN HỒNG - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - LÔ 97+105; 98+106, KCN Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Xuất xứ: Việt Nam
2419/04/202104/03/2021HỘ
KINH DOANH VÕ PHƯỚC NHÂN
69/8 Trần Hưng Đạo, khu phố Tây B, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
01-TCBSP/VPN/2021
CÀ PHÊ RANG XAY CAO MINH
1105/TCB_YTBD_202169/8 Trần Hưng Đạo, khu phố Tây B, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
2519/04/202104/09/2021CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NHẬT VIỆTSố 454 Đường 30/4, Khu phố 5, P. Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.04/NHATVIET/2021GIA VỊ RẮC CƠM VỊ CÁ HỒI CHO TRẺ EM
 (SALMON FURIKAKE FOR KIDS)
1106/TCB_YTBD_2021 Công ty Cổ Phần ISOKOMANORI
 Số 6-6-33 Mariko, Suruga-ku, Shizuoka-shi (Nhật Bản)
2619/04/202129/03/2021Công ty cổ Phần Nguyên liệu Thực phẩm Á Châu Sài GònLô C-9E-CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương08/AFI/2021Phụ gia thực phẩm Chất ổn định Yo Blend1107/TCB_YTBD_2021Lô C-9E-CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
2719/04/202112/04/2021Công ty cổ Phần Nguyên liệu Thực phẩm Á Châu Sài GònLô C-9E-CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương10/AFI/2021Ngũ Cốc Yến Mạch Sữa Golden Cereal1108/TCB_YTBD_2021Lô C-9E-CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
2819/04/202112/04/2021Công ty cổ Phần Nguyên liệu Thực phẩm Á Châu Sài GònLô C-9E-CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương11/AFI/2021Bột sữa dừa AFICO Dairy Free1109/TCB_YTBD_2021Lô C-9E-CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
2919/04/202104/12/2021Công ty cổ phần Liwayway Việt NamSố 14, Đường số 5, KCN Việt Nam – Singapore, Phường Bình Hòa, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam04/LIWAYWAY/2021Trà Sữa1110/TCB_YTBD_2021Công ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm Liwayway Sài Gòn
Địa chỉ: Số 18, Đường số 6, KCN Việt Nam-Singapore, Bình Hòa,Thuận An, Bình Dương, Việt Nam.
3019/04/202114/04/2021Công ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm Liwayway Sài GònSố 18, Đường số 6, KCN Việt Nam – Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam02/LIWAYWAY SG/2021Oishi InWater - Infused Water with Lemon Extract1111/TCB_YTBD_2021Công ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm Liwayway Sài Gòn
Địa chỉ: Số 18, Đường số 6, KCN Việt Nam-Singapore, Bình Hòa,Thuận An, Bình Dương, Việt Nam.
3119/04/202114/04/2021Công ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm Liwayway Sài GònSố 18, Đường số 6, KCN Việt Nam – Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam03/LIWAYWAY SG/2021Oishi InWater - Infused Water with Orange Extract1112/TCB_YTBD_2021Công ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm Liwayway Sài Gòn
Địa chỉ: Số 18, Đường số 6, KCN Việt Nam-Singapore, Bình Hòa,Thuận An, Bình Dương, Việt Nam.​


Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Ảnh
Video
An toàn vệ sinh thực phẩm