An toàn vệ sinh thực phẩm
Thứ 2, Ngày 25/05/2020, 10:00
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 18 ĐẾN NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/05/2020
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 18 ĐẾN NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2020

​Chi tiết file đính kèm  Tải về DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 18 ĐẾN NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2020.xlsx

STTNGÀY
TIẾP NHẬN
NGÀY TỰ
CÔNG BỐ
TÊN CÔNG TYĐỊA CHỈSDTSỐ TCBTÊN SẢN PHẨMĐỊA CHỈ SẢN XUẤT
118/05/202013/05/2020Công ty Cồ phần Dinh Dưỡng NutiFood282 - 283 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam028 - 38 267 99931/NTF/2020NGŨ CỐC DINH DƯỠNG NUTIFOOD - CANXICông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood Bình Dương
Lô E3 - E4 Khu Công Nghiệp Mỹ Phước, Phường Mỹ Phước, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
218/05/202013/05/2020Công ty Cồ phần Dinh Dưỡng NutiFood282 - 283 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam028 - 38 267 99932/NTF/2020NGŨ CỐC DINH DƯỠNG NUTIFOOD - GẤCCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood Bình Dương
Lô E3 - E4 Khu Công Nghiệp Mỹ Phước, Phường Mỹ Phước, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
318/05/202012/5/2020CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HƯƠNG LIỆU ẾCH VÀNGSố 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương3769036072/CBTC-GF/2020Phụ gia thực phẩm Hương rau đậm đặc L-413799 (Vegetable flavour concentrate L-413799)NSX: Givaudan Singapore Pte Ltd.
Địa chỉ: 1 Woodlands Ave 8, Singapore 738972, Singapore
Nhà nhập khẩu: Công ty TNHH sản xuất hương liệu Ếch Vàng
Số 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
418/05/202021/04/2020CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HƯƠNG LIỆU ẾCH VÀNGSố 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương3769036099/CBTC-GF/2020Phụ gia thực phẩm Hương tôm đậm đặc L-417969 (Shrimp flavour concentrate L-417969)NSX: Givaudan Singapore Pte Ltd.
Địa chỉ: 1 Woodlands Ave 8, Singapore 738972, Singapore
Nhà nhập khẩu: Công ty TNHH sản xuất hương liệu Ếch Vàng
Số 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
518/05/202012/5/2020CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HƯƠNG LIỆU ẾCH VÀNGSố 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương3769036100/CBTC-GF/2020Phụ gia thực phẩm hương nước tương GF070707-8N'- Công ty TNHH sản xuất hương liệu Ếch Vàng
Số 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Chi nhánh công ty TNHH sản xuất hương liệu Ếch Vàng – Nhà máy Tiền Giang.
Ấp Tân Hòa, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
618/05/202012/5/2020CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HƯƠNG LIỆU ẾCH VÀNGSố 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương3769036102/CBTC-GF/2020Phụ gia thực phẩm Hương gà béo GF100101-1'- Công ty TNHH sản xuất hương liệu Ếch Vàng
Số 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Chi nhánh công ty TNHH sản xuất hương liệu Ếch Vàng – Nhà máy Tiền Giang.
Ấp Tân Hòa, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
718/05/202012/5/2020CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HƯƠNG LIỆU ẾCH VÀNGSố 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương3769036103/CBTC-GF/2020Nguyên liệu thực phẩm bột tôm chiết xuất GF10-14-7S'- Công ty TNHH sản xuất hương liệu Ếch Vàng
Số 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Chi nhánh công ty TNHH sản xuất hương liệu Ếch Vàng – Nhà máy Tiền Giang.
Ấp Tân Hòa, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
818/05/202012/5/2020CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HƯƠNG LIỆU ẾCH VÀNGSố 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương3769036104/CBTC-GF/2020Phụ gia thực phẩm hương bò GF110120-3-3'- Công ty TNHH sản xuất hương liệu Ếch Vàng
Số 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Chi nhánh công ty TNHH sản xuất hương liệu Ếch Vàng – Nhà máy Tiền Giang.
Ấp Tân Hòa, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
918/05/202012/5/2020CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HƯƠNG LIỆU ẾCH VÀNGSố 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương3769036105/CBTC-GF/2020Nguyên liệu thực phẩm bột chiết xuất thịt gà GF'- Công ty TNHH sản xuất hương liệu Ếch Vàng
Số 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Chi nhánh công ty TNHH sản xuất hương liệu Ếch Vàng – Nhà máy Tiền Giang.
Ấp Tân Hòa, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
1018/05/202012/5/2020CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HƯƠNG LIỆU ẾCH VÀNGSố 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương3769036106/CBTC-GF/2020Phụ gia thực phẩm hương nước tương GF070707-09'- Công ty TNHH sản xuất hương liệu Ếch Vàng
Số 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Chi nhánh công ty TNHH sản xuất hương liệu Ếch Vàng – Nhà máy Tiền Giang.
Ấp Tân Hòa, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
1118/05/202012/5/2020CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HƯƠNG LIỆU ẾCH VÀNGSố 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương3769036110/CBTC-GF/2020Phụ gia thực phẩm hương hải sản đậm đặc L-413973 (Seafood flavour concentrate L-413973)NSX: Givaudan Singapore Pte Ltd.
Địa chỉ: 1 Woodlands Ave 8, Singapore 738972, Singapore
Nhà nhập khẩu: Công ty TNHH sản xuất hương liệu Ếch Vàng
Số 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
1218/05/202012/5/2020CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HƯƠNG LIỆU ẾCH VÀNGSố 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương3769036111/CBTC-GF/2020Phụ gia thực phẩm hương sữa đặc đậm đặc L-413492 (Condensed milk flavour concentrate L-413492)NSX: Givaudan Singapore Pte Ltd.
Địa chỉ: 1 Woodlands Ave 8, Singapore 738972, Singapore
Nhà nhập khẩu: Công ty TNHH sản xuất hương liệu Ếch Vàng
Số 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
1318/05/202014/05/2020CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM NAM VIỆT PHÁTSố 33/23, đường số 10, khu phố Bình Minh 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.0274.656098701-DUA/Nam Việt Phát/2020NƯỚC DỪA CÓ THỊT DỪACÔNG TY TNHH MTV Thực phẩm và Nước giải khát Nam Việt . Số 994/1C, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, KP. Tân Thắng, P. Tân Bình, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Số 994/1C, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, KP. Tân Thắng, P. Tân Bình, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
1418/05/202014/05/2020CÔNG TY TNHH MTV Thực phẩm và Nước giải khát Nam ViệtSố 994/1C, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, KP. Tân Thắng, P. Tân Bình, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương0274380011802-DUA/Nam Việt/ 2020NƯỚC DỪA CÓ THỊT DỪACÔNG TY TNHH MTV Thực phẩm và Nước giải khát Nam Việt . Số 994/1C, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, KP. Tân Thắng, P. Tân Bình, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Số 994/1C, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, KP. Tân Thắng, P. Tân Bình, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
1518/05/202013/05/2020CÔNG TY TNHH KEWPIE VIỆT NAMSố 11 Vsip II-A, Đường số 14 Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam'0274.2220266107-TCB/KEWPIE/2020Xốt Mayonnaise Base Type - Kewpie
Mayonnaise Base Type - Kewpie
Số 11 Vsip II-A, Đường số 14 Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
1618/05/202013/05/2020CÔNG TY TNHH KEWPIE VIỆT NAMSố 11 Vsip II-A, Đường số 14 Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam'0274.2220266108-TCB/KEWPIE/2020Xốt mayonnaise (Pizza Hut)Số 11 Vsip II-A, Đường số 14 Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
1718/05/202018/05/2020CÔNG TY TNHH NEW CHOICE FOODSSỐ 21, ĐƯỜNG SỐ 2, KCN VIỆT NAM SINGAPORE II, PHƯỜNG HÒA PHÚ, TP THỦ DẦU MỘT, T. BÌNH DƯƠNG0274 3861 801-331/ NEW CHOICE FOODS/ 2020THẠCH RAU CÂU HƯƠNG TRÁI CÂY NHIỆT ĐỚISỐ 21, ĐƯỜNG SỐ 2, KCN VIỆT NAM SINGAPORE II, PHƯỜNG HÒA PHÚ, TP THỦ DẦU MỘT, T. BÌNH DƯƠNG
1818/05/202018/05/2020CÔNG TY TNHH NEW CHOICE FOODSSỐ 21, ĐƯỜNG SỐ 2, KCN VIỆT NAM SINGAPORE II, PHƯỜNG HÒA PHÚ, TP THỦ DẦU MỘT, T. BÌNH DƯƠNG0274 3861 801-332/ NEW CHOICE FOODS/ 2020THẠCH RAU CÂU HƯƠNG TRÁI CÂY TỔNG HỢPSỐ 21, ĐƯỜNG SỐ 2, KCN VIỆT NAM SINGAPORE II, PHƯỜNG HÒA PHÚ, TP THỦ DẦU MỘT, T. BÌNH DƯƠNG
1918/05/202018/05/2020CÔNG TY TNHH NEW CHOICE FOODSSỐ 21, ĐƯỜNG SỐ 2, KCN VIỆT NAM SINGAPORE II, PHƯỜNG HÒA PHÚ, TP THỦ DẦU MỘT, T. BÌNH DƯƠNG0274 3861 801-333/ NEW CHOICE FOODS/ 2020THẠCH RAU CÂU PUDDINGSỐ 21, ĐƯỜNG SỐ 2, KCN VIỆT NAM SINGAPORE II, PHƯỜNG HÒA PHÚ, TP THỦ DẦU MỘT, T. BÌNH DƯƠNG
2018/05/202012/05/2020DNTN MINH HUYSỐ 61/18, KP TÂY B, P.ĐÔNG HÒA, TP.DĨ AN, T.BÌNH DƯƠNG038619597801/MINH HUY/2020NƯỚC UỐNG ĐÓNG BÌNH, CHAI NHÃN HIỆU SUMMERSỐ 61/18, KP TÂY B, P.ĐÔNG HÒA, TP.DĨ AN, T.BÌNH DƯƠNG
2118/05/202006/05/2020CÔNG TY CỔ PHẨN THỰC PHẨM DÂN ÔN290 Lê Chí Dân, Khu 2, Phường Hiệp An, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương0274383038802/DANON/2020Quả sung khô / Dried figsA.O.S.B 10001 SOK.NO:25/Cigli/Izmir/Turkey
2218/05/202014/05/2020Công ty Cố Phần Liwayway Việt NamSố 14, Đường Số 5, KCN Việt Nam - Singapore,
 Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương
0274 3743 11829/LIWAYWAY/2020Snack Rau Cải Sản xuất tại:
+ Công ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm Liwayway Sài Gòn – Địa chỉ: Số 18, Đường số 6, KCN Việt Nam-Singapore, Bình Hòa,  Thuận An, Bình Dương, Việt Nam.
+ Công ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm Liwayway Đà Nẵng – Địa chỉ: Lô U6, Khu công nghiệp Hòa Khánh Mở Rộng, Quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam.
+ Công ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm Liwayway Hà Nội – Lô C4-C5, KCN Quế Võ, P. Vân Dương, Tp. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh, Việt Nam.
- Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa:
+ Công ty Cổ phần Liwayway Việt Nam – Địa chỉ: Số 14, Đường số 5, KCN Việt Nam-Singapore, Bình Hòa, Thuận An,  Bình Dương, Việt Nam.
2319/05/202011/05/2020Công ty TNHH Behn Meyer Việt NamSố 36, đường số 6, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.274376603046/Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam/2020Chiết xuất bột Acai Berry– Acai Berry Extract PowderNo.7 DongEr Road, Economy & Technology Zone,Changsha  410100, Hunan, P.R.China
2419/05/202018/05/2020CÔNG TY TNHH BEHN MEYER VIỆT NAMSố 36, đường số 6, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương2743766030Số: 24/Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam/2020Nguyên liệu thực phẩm: WBS 306Xuất xứ: Trung Quốc
Sản xuất tại: WENDA CO., LTD
Địa chỉ: No.18, 3rd Shengming Road, DD Port, Dalian, China (116620)
2519/05/202018/05/2020CÔNG TY TNHH BEHN MEYER VIỆT NAMSố 36, đường số 6, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương2743766030Số: 25/Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam/2020Nguyên liệu thực phẩm: WBS MFXuất xứ: Trung Quốc
Sản xuất tại: WENDA CO., LTD
Địa chỉ: No.18, 3rd Shengming Road, DD Port, Dalian, China (116620)
2619/05/202012/05/2020TNHH Puratos Grand-Place Việt NamSố 51, Đường Số 8,  KCN Việt Nam - Singapore, P. Bình Hòa, Tx. Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.0274 3758 644002TD/PGPV/2020Kem thực vật Ambiante (Ambiante Topping - White)Puratos NV/ SA
 Industrialaan 25 – Zone Mallbeek-B-1720 Groot-Bijgaarden - Belgium
2719/05/202015/05/2020Cơ sở sản xuất nước uống đóng bình Trung Hiếu PhátĐất của ông Quách Văn Phấn, đường NF5, KP.7, P. Chánh Phú Hòa, Tx. Bến Cát, Bình Dương033713838801/TRUNG HIEU PHAT/2020Nước uống đóng chai, bình GOLDVINA.Cơ sở sản xuất nước uống đóng bình Trung Hiếu Phát
Đất của ông Quách Văn Phấn, đường NF5, KP.7, P. Chánh Phú Hòa, Tx. Bến Cát, Bình Dương
2819/05/202015/05/2020Công ty TNHH MTV Vịnh Liên ĐăngSố 28/25A, KP. Bình Đường 4, P. An Bình, Tp. Dĩ An, Bình Dương0285443004801/VINH LIEN DANG/2020Nước uống đóng chai, bình VILIDA. Công ty TNHH MTV Vịnh Liên Đăng. Số 28/25A, KP. Bình Đường 4, P. An Bình, Tp. Dĩ An, Bình Dương
2920/05/202023/04/2020CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁTSố 32, đường số 6, KCN Sóng Thần 2, Phường  Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Bình Dương0274379054004/Đại Phát/2020Bánh mì da beoCÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT; Địa chỉ: Số 32, đường số 6, KCN Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Bình Dương
3020/05/202023/04/2020CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁTSố 32, đường số 6, KCN Sóng Thần 2, Phường  Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Bình Dương0274379054005/Đại Phát/2020Bánh Thịt Hamburger bò đông lạnhCÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT; Địa chỉ: Số 32, đường số 6, KCN Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Bình Dương
3120/05/202009/05/2020Công Ty Cổ Phần APISSố 18A VSIP II-A, Đường số 27, KCN Việt Nam - Singapore II-A, X.Vĩnh Tân, TX.Tân Uyên, T.Bình Dương, Việt Nam028.5416.5166NM008/APIS/2020NAVITA - Ngũ Cốc Ăn Liền MuesliCông Ty Cổ Phần APIS:
Địa chỉ: Số 18A VSIP II-A, Đường số 27, KCN Việt Nam-Singapore II-A, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
3220/05/202009/05/2020Công Ty Cổ Phần APISSố 18A VSIP II-A, Đường số 27, KCN Việt Nam - Singapore II-A, X.Vĩnh Tân, TX.Tân Uyên, T.Bình Dương, Việt Nam028.5416.5166NM009/APIS/2020NAVITA - Yến Mạch Nguyên Chất Rolled OatsCông Ty Cổ Phần APIS:
Địa chỉ: Số 18A VSIP II-A, Đường số 27, KCN Việt Nam-Singapore II-A, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
3320/05/202016/05/2020Công Ty Cổ Phần APISSố 18A VSIP II-A, Đường số 27, KCN Việt Nam - Singapore II-A, X.Vĩnh Tân, TX.Tân Uyên, T.Bình Dương, Việt Nam028.5416.5166NM007/APIS/2020Đậu Đen Xanh LòngCông Ty Cổ Phần APIS:
Địa chỉ: Số 18A VSIP II-A, Đường số 27, KCN Việt Nam-Singapore II-A, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
3420/05/202019/05/2020CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP
BAO BÌ NGAI MEE
9A, đường 6, khu công nghiệp Sóng Thần 1, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương0274 374229901/Ngai Mee/2020Màng bao bì nhựa OPP/PE/FOIL/PE9A, đường 6, khu công nghiệp Sóng Thần 1, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
3520/05/202019/05/2020CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP
BAO BÌ NGAI MEE
9A, đường 6, khu công nghiệp Sóng Thần 1, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương0274 374229902/Ngai Mee/2020Màng bao bì nhựa MOPP/MPET/PE9A, đường 6, khu công nghiệp Sóng Thần 1, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
3620/05/202015/5/2020CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HƯƠNG LIỆU ẾCH VÀNGSố 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương3769036067/CBTC-GF/2020Phụ gia thực phẩm hương sữa đặc GF081009'- Công ty TNHH sản xuất hương liệu Ếch Vàng
Số 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Chi nhánh công ty TNHH sản xuất hương liệu Ếch Vàng – Nhà máy Tiền Giang.
Ấp Tân Hòa, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
3720/05/202015/05/2020CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HƯƠNG LIỆU ẾCH VÀNGSố 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương3769036097/CBTC-GF/2020Phụ gia thực phẩm bột gia vị hương khói GF110925-1'- Công ty TNHH sản xuất hương liệu Ếch Vàng
Số 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Chi nhánh công ty TNHH sản xuất hương liệu Ếch Vàng – Nhà máy Tiền Giang.
Ấp Tân Hòa, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
3820/05/202015/05/2020CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HƯƠNG LIỆU ẾCH VÀNGSố 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương3769036107/CBTC-GF/2020Phụ gia thực phẩm Hương dâu GF061204-3'- Công ty TNHH sản xuất hương liệu Ếch Vàng
Số 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Chi nhánh công ty TNHH sản xuất hương liệu Ếch Vàng – Nhà máy Tiền Giang.
Ấp Tân Hòa, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
3920/05/202015/05/2020CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HƯƠNG LIỆU ẾCH VÀNGSố 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương3769036109/CBTC-GF/2020Phụ gia thực phẩm hương sả GF090415-2'- Công ty TNHH sản xuất hương liệu Ếch Vàng
Số 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Chi nhánh công ty TNHH sản xuất hương liệu Ếch Vàng – Nhà máy Tiền Giang.
Ấp Tân Hòa, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
4020/05/202015/05/2020CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HƯƠNG LIỆU ẾCH VÀNGSố 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương3769036112/CBTC-GF/2020Phụ gia thực phẩm hương nước tương GF120-6'- Công ty TNHH sản xuất hương liệu Ếch Vàng
Số 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Chi nhánh công ty TNHH sản xuất hương liệu Ếch Vàng – Nhà máy Tiền Giang.
Ấp Tân Hòa, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
4120/05/202019/05/2020Cty TNHH Nitto - Fuji International Việt Nam49VSIP, đường số 8, KCN VSIP, TX. Thuận An, T. Bình Dương02473769074123-2020/NFIV/2020BỘT BAUMKUCHEN MIX (A)49VSIP, đường số 8, KCN VSIP, TX. Thuận An, T. Bình Dương
4220/05/202019/05/2020Cty TNHH Nitto - Fuji International Việt Nam49VSIP, đường số 8, KCN VSIP, TX. Thuận An, T. Bình Dương02473769074124-2020/NFIV/2020BỘT COLD DOUGH (N)49VSIP, đường số 8, KCN VSIP, TX. Thuận An, T. Bình Dương
4320/05/202019/05/2020CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TRÍ THỊNHC304, trung tâm thương mại Sóng Thần, đường Đại Lộ Độc Lập, khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam090 991 6677 – 0902 53175301/TRÍ THỊNH/2020CÀ PHÊ RANG XAY NGUYÊN CHẤT “TRÍ THỊNH 24/7 COFFEE”CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÀ PHÊ QUỐC THIỆN
Địa chỉ: 30/13 đường Kênh 1, khu phố 5, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

4421/05/202015/05/2020CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HƯƠNG LIỆU ẾCH VÀNGSố 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương3769036108/CBTC-GF/2020Nguyên liệu thực phẩm Thịt DG7'- Công ty TNHH sản xuất hương liệu Ếch Vàng
Số 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Chi nhánh công ty TNHH sản xuất hương liệu Ếch Vàng – Nhà máy Tiền Giang.
Ấp Tân Hòa, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
4521/05/202015/05/2020CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HƯƠNG LIỆU ẾCH VÀNGSố 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương3769036113/CBTC-GF/2020Nguyên liệu thực phẩm Thịt B5'- Công ty TNHH sản xuất hương liệu Ếch Vàng
Số 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Chi nhánh công ty TNHH sản xuất hương liệu Ếch Vàng – Nhà máy Tiền Giang.
Ấp Tân Hòa, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
4621/05/202015/05/2020CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HƯƠNG LIỆU ẾCH VÀNGSố 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương3769036114/CBTC-GF/2020Nguyên liệu thực phẩm Dịch chiết xuất thịt gà GF4-4-2'- Công ty TNHH sản xuất hương liệu Ếch Vàng
Số 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Chi nhánh công ty TNHH sản xuất hương liệu Ếch Vàng – Nhà máy Tiền Giang.
Ấp Tân Hòa, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
4721/05/202015/05/2020CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HƯƠNG LIỆU ẾCH VÀNGSố 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương3769036115/CBTC-GF/2020Nguyên liệu thực phẩm Chiết xuất thịt heo dạng sệt GF1005401- Công ty TNHH sản xuất hương liệu Ếch Vàng
Số 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Chi nhánh công ty TNHH sản xuất hương liệu Ếch Vàng – Nhà máy Tiền Giang.
Ấp Tân Hòa, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
4821/05/202015/05/2020CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HƯƠNG LIỆU ẾCH VÀNGSố 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương3769036116/CBTC-GF/2020Nguyên liệu thực phẩm Bột chiết xuất thịt heo GF4-20-4'- Công ty TNHH sản xuất hương liệu Ếch Vàng
Số 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Chi nhánh công ty TNHH sản xuất hương liệu Ếch Vàng – Nhà máy Tiền Giang.
Ấp Tân Hòa, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
4921/05/202015/05/2020CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HƯƠNG LIỆU ẾCH VÀNGSố 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương3769036117/CBTC-GF/2020Bột thịt heo chiết xuất GF4-9'- Công ty TNHH sản xuất hương liệu Ếch Vàng
Số 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Chi nhánh công ty TNHH sản xuất hương liệu Ếch Vàng – Nhà máy Tiền Giang.
Ấp Tân Hòa, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
5021/05/202015/05/2020CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HƯƠNG LIỆU ẾCH VÀNGSố 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương3769036118/CBTC-GF/2020Phụ gia thực phẩm Hương chuối GF051207-03'- Công ty TNHH sản xuất hương liệu Ếch Vàng
Số 31, Đường số 8, KCN VSIP, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Chi nhánh công ty TNHH sản xuất hương liệu Ếch Vàng – Nhà máy Tiền Giang.
Ấp Tân Hòa, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
5121/05/202018/05/2020CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM23 Đại lộ Độc Lập, KCN Việt Nam - Singapore, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam0274375631216/DKSH/2020NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM – CHIẾT XUẤT LÚA MẠCH VÀ MẦM LÚA MẠCH
ACTIMALT LIQUID REGULAR
Xuất xứ: Anh. 
Nhà sản xuất: MUNTONS PLC.
Địa chỉ: Cedars Maltings, Needham Road, Stowmarket, IP14 2AG, United Kingdom
Thương nhân nhập khẩu và chịu trách nhiệm về hàng hóa: CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Địa chỉ: 23 Đại Lộ Độc Lập, Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Điện thoại: (0274) 3 756312
5221/05/202018/05/2020CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM23 Đại lộ Độc Lập, KCN Việt Nam - Singapore, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam0274375631217/DKSH/2020NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM – HERBAL EXTRACTXuất xứ: Trung Quốc.
Nhà sản xuất: Shaanxi Jiahe Phytochem Co., Ltd.
Địa chỉ: No. 45 Hongguang Road, Fengdong New Town, Xi’an City, Shaanxi Province, China.
Thương nhân nhập khẩu và chịu trách nhiệm về hàng hóa: CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Địa chỉ: 23 Đại Lộ Độc Lập, Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Điện thoại: (0274) 3 756312
5321/05/202020/05/2020CÔNG TY CP MACA VIỆT36C3-VP2, KP. Phú Hội, KDC Vĩnh Phú 2, Thuận An, Bình Dương0343277888001/MACAVIET/2020BỘT NGŨ CỐC DINH DƯỠNG AN SINH36C3-VP2, KP. Phú Hội, KDC Vĩnh Phú 2, Thuận An, Bình Dương
5421/05/202019/05/2020CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - SẢN XUẤT NALEESố 51 Đường N3, KDC Phú Mỹ Hiệp, KP. Đông An, P. Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương098178457902/NALEE/2020BỘT CA CAO HỖN HỢP BODYCARECÔNG TY TNHH CÀ PHÊ AN LẠC PHÁT
30/4C Nguyễn Thị Thử, xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
5521/05/202019/05/2020Công ty Cố Phần Liwayway Việt NamSố 14, Đường Số 5, KCN Việt Nam - Singapore,
 Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương
0274 3743 11831/LIWAYWAY/2020Đậu Phộng Vị Cay Sản xuất tại:
+ Công ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm Liwayway Sài Gòn – Địa chỉ: Số 18, Đường số 6, KCN Việt Nam-Singapore, Bình Hòa,  Thuận An, Bình Dương, Việt Nam.
+ Công ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm Liwayway Đà Nẵng – Địa chỉ: Lô U6, Khu công nghiệp Hòa Khánh Mở Rộng, Quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam.
+ Công ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm Liwayway Hà Nội – Lô C4-C5, KCN Quế Võ, P. Vân Dương, Tp. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh, Việt Nam.
- Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa:
+ Công ty Cổ phần Liwayway Việt Nam – Địa chỉ: Số 14, Đường số 5, KCN Việt Nam-Singapore, Bình Hòa, Thuận An,  Bình Dương, Việt Nam.
5621/05/202019/05/2020Công ty Cố Phần Liwayway Việt NamSố 14, Đường Số 5, KCN Việt Nam - Singapore,
 Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương
0274 3743 11832/LIWAYWAY/2020Đậu Phộng Vị Tỏi Sản xuất tại:
+ Công ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm Liwayway Sài Gòn – Địa chỉ: Số 18, Đường số 6, KCN Việt Nam-Singapore, Bình Hòa,  Thuận An, Bình Dương, Việt Nam.
+ Công ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm Liwayway Đà Nẵng – Địa chỉ: Lô U6, Khu công nghiệp Hòa Khánh Mở Rộng, Quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam.
+ Công ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm Liwayway Hà Nội – Lô C4-C5, KCN Quế Võ, P. Vân Dương, Tp. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh, Việt Nam.
- Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa:
+ Công ty Cổ phần Liwayway Việt Nam – Địa chỉ: Số 14, Đường số 5, KCN Việt Nam-Singapore, Bình Hòa, Thuận An,  Bình Dương, Việt Nam.
5721/05/202019/05/2020CÔNG TY TNHH RICH PRODUCTS VIỆT NAMSố 27, đường số 3, KCN VSIP II, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, T.Bình Dương0274222166694.12763/RICH PRODUCTS VIỆT NAM/2020MỨT TRANG TRÍ VỊ CAMSố 27, đường số 3, KCN VSIP II, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, T.Bình Dương
5821/05/202019/05/2020CÔNG TY TNHH RICH PRODUCTS VIỆT NAMSố 27, đường số 3, KCN VSIP II, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, T.Bình Dương0274222166695.12760/RICH PRODUCTS VIỆT NAM/2020MỨT TRANG TRÍ VỊ DÂUSố 27, đường số 3, KCN VSIP II, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, T.Bình Dương
5921/05/202019/05/2020CÔNG TY TNHH RICH PRODUCTS VIỆT NAMSố 27, đường số 3, KCN VSIP II, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, T.Bình Dương0274222166696.12791/RICH PRODUCTS VIỆT NAM/2020MỨT TRANG TRÍ VỊ VIỆT QUẤTSố 27, đường số 3, KCN VSIP II, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, T.Bình Dương
6021/05/202019/05/2020CÔNG TY TNHH RICH PRODUCTS VIỆT NAMSố 27, đường số 3, KCN VSIP II, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, T.Bình Dương0274222166697.12794/RICH PRODUCTS VIỆT NAM/2020MỨT TRANG TRÍ VỊ CHANH DÂYSố 27, đường số 3, KCN VSIP II, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, T.Bình Dương
6121/05/202019/05/2020CÔNG TY TNHH RICH PRODUCTS VIỆT NAMSố 27, đường số 3, KCN VSIP II, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, T.Bình Dương0274222166698.12797/RICH PRODUCTS VIỆT NAM/2020MỨT TRANG TRÍ VỊ DƯA LƯỚISố 27, đường số 3, KCN VSIP II, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, T.Bình Dương
6222/05/202019/05/2020DETPAK VIỆT NAM – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DETMOLD PACKAGING VIỆT NAMSố 18 L 1-2 đường số 3, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam. 02743765067    01/DETPAK VN/2020DĨA GIẤYJL. Angsana No.2 Blok A2, Delta Silicone Industrial Park, Lippo Cikarang- Bekasi 17550, Indonesia.
6322/05/202025/04/2020Công ty TNHH LC FoodsThửa đất số 24, Tờ bản đồ số 36, Ấp Lồ Ồ, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương274353499609/LC Foods/2020PHỞ ĐẠI NAM GÀ LÁ CHANHCông ty TNHH LC Foods
Thửa đất số 24, Tờ bản đồ số 36, Ấp Lồ Ồ, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
6422/05/202018/05/2020CTY TNHH PERFETTI VAN MELLE (VIỆT NAM)Lô n, đường số 26, KCN Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thành Phố Dĩ An, Bình Dương0274 3741 00007/PVM/2020KẸO MỀM MENTOS INCREDIBLE CHEW HƯƠNG DÂUCông ty TNHH Perfetti Van Melle (Việt Nam). Lô n, đường số 26, KCN Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thành Phố Dĩ An, Bình Dương
6522/05/202018/05/2020CTY TNHH PERFETTI VAN MELLE (VIỆT NAM)Lô n, đường số 26, KCN Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thành Phố Dĩ An, Bình Dương275 3741 00008/PVM/2020KẸO MỀM MENTOS INCREDIBLE CHEW HƯƠNG TÁO XANHCông ty TNHH Perfetti Van Melle (Việt Nam). Lô n, đường số 26, KCN Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thành Phố Dĩ An, Bình Dương
6622/05/202018/05/2020CTY TNHH PERFETTI VAN MELLE (VIỆT NAM)Lô n, đường số 26, KCN Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thành Phố Dĩ An, Bình Dương276 3741 00009/PVM/20220CHUPA CHUPS KẸO MÚT LY BIA HUONG TRÁI CÂY NHIỆT ĐỚICông ty TNHH Perfetti Van Melle (Việt Nam). Lô n, đường số 26, KCN Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thành Phố Dĩ An, Bình Dương
6722/05/202018/05/2020CTY TNHH PERFETTI VAN MELLE (VIỆT NAM)Lô n, đường số 26, KCN Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thành Phố Dĩ An, Bình Dương277 3741 00010/PVM/2020CHUPA CHUPS KẸO MÚT CÂY CÒI THỔI HƯƠNG DÂUCông ty TNHH Perfetti Van Melle (Việt Nam). Lô n, đường số 26, KCN Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thành Phố Dĩ An, Bình Dương
6822/05/202020/05/2020Công ty TNHH Cánh NâuSố 69 KDC Nam Thịnh,
 khu phố Bình Đường 3, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
0274 3794 75106/2020/CÁNH NÂUSOCOLA BỘT TẢO NHẬT Công ty TNHH TM-DV-SX Phương Bảo Ngọc
Địa chỉ: 69 KDC Nam Thịnh, KP Bình Đường 3, Phường An Bình, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
6922/05/202019/05/2020Công ty TNHH Cánh NâuSố 69 KDC Nam Thịnh,
 khu phố Bình Đường 3, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
0274 3794 75107/2020/CÁNH NÂUCOCO CHOCO
- SOCOLA BỘT DỪA(BỨT PHÁ)
 Công ty TNHH TM-DV-SX Phương Bảo Ngọc
Địa chỉ: 69 KDC Nam Thịnh, KP Bình Đường 3, Phường An Bình, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
7022/05/202020/05/2020Công ty TNHH Cánh NâuSố 69 KDC Nam Thịnh,
 khu phố Bình Đường 3, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
0274 3794 75108/2020/CÁNH NÂUSÔ-CÔ-LA  Công ty TNHH TM-DV-SX Phương Bảo Ngọc
Địa chỉ: 69 KDC Nam Thịnh, KP Bình Đường 3, Phường An Bình, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
7122/05/202014/05/2020CÔNG TY TNHH MTV SX NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT THẢO ANHSỐ 77/75, TỔ 75, KHU 9, P.TÂN AN, TP.THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG091809397701/THAOANH/2020NƯỚC UỐNG ĐÓNG BÌNH/CHAI NHÃN HIỆU 777SỐ 77/75, TỔ 75, KHU 9, P.TÂN AN, TP.THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG
7222/05/202019/05/2020TNHH Puratos Grand-Place Việt NamSố 51, Đường Số 8, P. Bình Hòa, KCN Việt Nam - Singapore, Tx. Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.0274 3758 644 ext 118019FG/PGPV/2020Sô-cô-la Compound Đen
(Dark Confectioner’s Coating)
Số 51, Đường Số 8, P. Bình Hòa, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
7322/05/202019/05/2020TNHH Puratos Grand-Place Việt NamSố 51, Đường Số 8,  KCN Việt Nam - Singapore, P. Bình Hòa, Tx. Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.0274 3758 644 ext 118022FG/PGPV/2020Sô-cô-la Compound Đen
(Dark Confectioner’s Coating)
Số 51, Đường Số 8, P. Bình Hòa, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
7422/05/202022/05/2020HKD TIẾN PHÁTXÃ TRỪ VĂN THỐ, H.BÀU BÀNG, T.BÌNH DƯƠNG0982046927 - 035453210801/TIEN PHAT/2020NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI, ĐÓNG BÌNH HIỆU SAVIEXÃ TRỪ VĂN THỐ, H.BÀU BÀNG, T.BÌNH DƯƠNG
7522/05/202018/05/2020CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI TUẤN PHÁTSỐ 43, TỔ 52, KP BÌNH ĐƯỜNG 4, P.AN BÌNH, TX.DĨ AN, T.BÌNH DƯƠNG, VN0274379154101/TUAN PHAT/2020NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI/BÌNH HIỆU LAWASỐ 43, TỔ 52, KP BÌNH ĐƯỜNG 4, P.AN BÌNH, TX.DĨ AN, T.BÌNH DƯƠNG, VN
7622/05/202022/05/2020CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI KIM LỘC THỊNHSố 5/219 tổ 4A, Khu phố Hòa Lân 1, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.093133439105/KLT/2020Nguyên liệu thực phẩm: ĐƯỜNG TINH LUYỆN (THÁI LAN)Nhà máy 1: SURIN SUGAR COMPANY LIMITED
Địa chỉ: 246 Moo 13, Tambol Prue, Amphur Prasart, Surin 32140, Thailand
Nhà máy 2: KORACH INDUSTRY CO., LTD
Địa chỉ: 111 Moo 18 T.Nongravieng A.Phimai Nakornrachsima 30110, Thailand

7722/05/202022/05/2020CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÀNH THÀNH CÔNG Số 7 Đại lộ Độc Lập, Lô D, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam. 093133439106/TTC/2020Nguyên liệu thực phẩm: ĐƯỜNG TINH LUYỆN (nhập khẩu)MSM SUGAR REFINERY (JOHOR) SDN BHD
Địa chỉ: Tanjung Langsat Industrial Complex, 81700 Pasir Gudang, Johor Darul Takzim, Malaysia

7822/05/202013/5/2020Công ty TNHH Thực phẩm Tuyệt VờiTĐ số 375, TBĐ số 36, ấp Lồ Ồ, Xã An Tây, TX Bến cát, BD02743.534.99629/Tuyệt Vời /2020Xúc xích đỏTĐ số 375, TBĐ số 36, ấp Lồ Ồ, Xã An Tây, TX Bến cát, BD
7922/05/202013/5/2020Công ty TNHH Thực phẩm Tuyệt VờiTĐ số 375, TBĐ số 36, ấp Lồ Ồ, Xã An Tây, TX Bến cát, BD02743.534.99628/Tuyệt Vời /2020Xúc xích win winTĐ số 375, TBĐ số 36, ấp Lồ Ồ, Xã An Tây, TX Bến cát, BD
8022/05/202013/5/2020Công ty TNHH Thực phẩm Tuyệt VờiTĐ số 375, TBĐ số 36, ấp Lồ Ồ, Xã An Tây, TX Bến cát, BD02743.534.99627/Tuyệt Vời /2020Ốc nhồi hải sảnTĐ số 375, TBĐ số 36, ấp Lồ Ồ, Xã An Tây, TX Bến cát, BD
8122/05/202013/5/2020Công ty TNHH Thực phẩm Tuyệt VờiTĐ số 375, TBĐ số 36, ấp Lồ Ồ, Xã An Tây, TX Bến cát, BD02743.534.99626/Tuyệt Vời /2020Hải sản rau củTĐ số 375, TBĐ số 36, ấp Lồ Ồ, Xã An Tây, TX Bến cát, BD
8222/05/202013/5/2020Công ty TNHH Thực phẩm Tuyệt VờiTĐ số 375, TBĐ số 36, ấp Lồ Ồ, Xã An Tây, TX Bến cát, BD02743.534.99623/Tuyệt Vời /2020Cá viênTĐ số 375, TBĐ số 36, ấp Lồ Ồ, Xã An Tây, TX Bến cát, BD
8322/05/202015/5/2020Công ty TNHH Dong HwaKhu phố Khánh Tân, Phường Khánh Bình,TX Tân Uyên, BD02743.652.64802/DONGHWA/2020Bộ thố + 4 chénKhu phố Khánh Tân, Phường Khánh Bình,TX Tân Uyên, BD
8422/05/202015/5/2020Công ty TNHH Dong HwaKhu phố Khánh Tân, Phường Khánh Bình,TX Tân Uyên, BD02743.652.64803/DONGHWA/2020Bộ ly sứ vân xoắn không quai 280 mlKhu phố Khánh Tân, Phường Khánh Bình,TX Tân Uyên, BD
8522/05/202015/5/2020Công ty TNHH Dong HwaKhu phố Khánh Tân, Phường Khánh Bình,TX Tân Uyên, BD02743.652.64804/DONGHWA/2020Bộ ly sứ có quai 350 mlKhu phố Khánh Tân, Phường Khánh Bình,TX Tân Uyên, BD
8622/05/202015/5/2020Công ty TNHH Dong HwaKhu phố Khánh Tân, Phường Khánh Bình,TX Tân Uyên, BD02743.652.64805/DONGHWA/2020Ly sứ nắp silicon 280 mlKhu phố Khánh Tân, Phường Khánh Bình,TX Tân Uyên, BD
8722/05/202015/5/2020Công ty TNHH Dong HwaKhu phố Khánh Tân, Phường Khánh Bình,TX Tân Uyên, BD02743.652.64806/DONGHWA/2020Thố sứ 23 cmKhu phố Khánh Tân, Phường Khánh Bình,TX Tân Uyên, BD
8822/05/202015/5/2020Công ty TNHH Dong HwaKhu phố Khánh Tân, Phường Khánh Bình,TX Tân Uyên, BD02743.652.64807/DONGHWA/2020Hộp đựng thực phẩmKhu phố Khánh Tân, Phường Khánh Bình,TX Tân Uyên, BD
8922/05/202018/5/2020Cơ sở Hương VịSố 39, KP Thạnh Phú, Phường An Thạnh, TX Thuận An, BD02743.799.57701/HUONGVI/2020Ham gà chaySố 39, KP Thạnh Phú, Phường An Thạnh, TX Thuận An, BD
9022/05/202018/5/2020Cơ sở Hương VịSố 39, KP Thạnh Phú, Phường An Thạnh, TX Thuận An, BD02743.799.57703/HUONGVI/2020Bò cục đông lạnh chaySố 39, KP Thạnh Phú, Phường An Thạnh, TX Thuận An, BD
9122/05/202018/5/2020Cơ sở Hương VịSố 39, KP Thạnh Phú, Phường An Thạnh, TX Thuận An, BD02743.799.57704/HUONGVI/2020Cá thu chaySố 39, KP Thạnh Phú, Phường An Thạnh, TX Thuận An, BD
9222/05/202018/5/2020Cơ sở Hương VịSố 39, KP Thạnh Phú, Phường An Thạnh, TX Thuận An, BD02743.799.57705/HUONGVI/2020Đậu hủ dưỡng sinhSố 39, KP Thạnh Phú, Phường An Thạnh, TX Thuận An, BD
9322/05/202018/5/2020Cơ sở Hương VịSố 39, KP Thạnh Phú, Phường An Thạnh, TX Thuận An, BD02743.799.57706/HUONGVI/2020Ham thịt chaySố 39, KP Thạnh Phú, Phường An Thạnh, TX Thuận An, BD
9422/05/202018/5/2020Cơ sở Hương VịSố 39, KP Thạnh Phú, Phường An Thạnh, TX Thuận An, BD02743.799.57707/HUONGVI/2020Gà nướng chay như ý Số 39, KP Thạnh Phú, Phường An Thạnh, TX Thuận An, BD​


Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Ảnh
Video
An toàn vệ sinh thực phẩm