An toàn vệ sinh thực phẩm
Thứ 6, Ngày 20/03/2020, 12:00
DANH SÁCH SẢN PHẨM THỰC PHẨM ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO QUÝ 1 NĂM 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/03/2020
DANH SÁCH SẢN PHẨM THỰC PHẨM ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO QUÝ 1 NĂM 2020

​Chi tiết đính kèm: Tải về DANH SACH SPTP DANG KY QUANG CAO QUY I NAM 2020.xls

Mã sốTÊN SẢN PHẨMSỐ CÔNG BỐTên công ty Địa chỉ
1Sản phẩm dinh dưỡng ALLCARES IQ PLUS+ 4109/2019/ĐKSPCông ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Quốc tế ALLCARESLầu 4, Cao ốc H3, 384 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
2Sản phẩm dinh dưỡng ALLCARES GAIN PLUS+ 103/2019/ĐKSPCông ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Quốc tế ALLCARESLầu 4, Cao ốc H3, 384 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
3Sản phẩm dinh dưỡng ALLCARES MUM PLUS+105/2019/ĐKSPCông ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Quốc tế ALLCARESLầu 4, Cao ốc H3, 384 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
4Sản phẩm dinh dưỡng ALLCARES HI-CANXI PLUS+ 08/ALLCARES/2019Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Quốc tế ALLCARESLầu 4, Cao ốc H3, 384 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
5Thực phẩm dinh dưỡng y học ALLCARES DIABET 101/2019/ĐKSPCông ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Quốc tế ALLCARESLầu 4, Cao ốc H3, 384 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
6Thực phẩm dinh dưỡng y học ALLCARES SURE PLUS+ 102/2019/ĐKSPCông ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Quốc tế ALLCARESLầu 4, Cao ốc H3, 384 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
7Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt CALOKID GOLD dành cho trẻ trên 2 tuổi110/2019/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAMTầng 9, Tòa nhà Empire, Số 26-28 Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
8SẢN PHẨM DINH DƯỠNG GOATCARE 3117/2019/ĐKSPCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
9THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC DR.ZURIK SURE120/2019/ĐKSPCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
10SẢN PHẨM DINH DƯỠNG RISO OPTI GOLD GOATPLUS 3149/2019/ĐKSPCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
11Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ trên 2 tuổi trở lên COLOSBABY GOLD 2+37/2018/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAMTầng 9, Tòa nhà Empire, Số 26-28 Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
12Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt COLOSBABY GOLD FOR MUM45/2019/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAMTầng 9, Tòa nhà Empire, Số 26-28 Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
13Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ trên 2 tuổi trở lên COLOSBABY GOLD 2+37/2018/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAMTầng 9, Tòa nhà Empire, Số 26-28 Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
14Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt COLOSBABY GOLD FOR MUM45/2019/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAMTầng 9, Tòa nhà Empire, Số 26-28 Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
15Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ trên 2 tuổi trở lên COLOSBABY 2+42/2018/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAMTầng 9, Tòa nhà Empire, Số 26-28 Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
16Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ trên 2 tuổi trở lên COLOSBABY GOLD 2+37/2018/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAMTầng 9, Tòa nhà Empire, Số 26-28 Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
17Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ trên 2 tuổi OGGI 2+35/2018/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAMTầng 9, Tòa nhà Empire, Số 26-28 Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
18Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ trên 2 tuổi VITAGROW 2+25/2019/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAMTầng 9, Tòa nhà Empire, Số 26-28 Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
19Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt CALOSURE GOLD71/2018/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAMTầng 9, Tòa nhà Empire, Số 26-28 Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
20Sản phẩm dinh dưỡng từ sữa dê GOATLAC 401/VITADAIRY/2019CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAMTầng 9, Tòa nhà Empire, Số 26-28 Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
21Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt COLOSBABY FOR MUM45/2019/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAMTầng 9, Tòa nhà Empire, Số 26-28 Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
22Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ trên 2 tuổi trở lên COLOSBABY GOLD 2+37/2018/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAMTầng 9, Tòa nhà Empire, Số 26-28 Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
23Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ trên 2 tuổi OGGI 2+35/2018/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAMTầng 9, Tòa nhà Empire, Số 26-28 Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
24Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ trên 2 tuổi VITAGROW 2+25/2019/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAMTầng 9, Tòa nhà Empire, Số 26-28 Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
25Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt CALOSURE GOLD71/2018/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAMTầng 9, Tòa nhà Empire, Số 26-28 Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
26Sản phẩm dinh dưỡng từ sữa dê GOATLAC 401/VITADAIRY/2019CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAMTầng 9, Tòa nhà Empire, Số 26-28 Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
27Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt COLOSBABY FOR MUM45/2019/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAMTầng 9, Tòa nhà Empire, Số 26-28 Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
28GrowPLUS+ -Dinh dưỡng hiệu quả cho trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi41209/2017/ATTP-XNCBCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
29GrowPLUS+ -Dinh dưỡng hiệu quả giúp trẻ tăng cân khỏe mạnh41208/2017/ATTP-XNCBCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
30Sản phẩm dinh dưỡng nhãn hiệu GROWPLUS+ Dinh dưỡng đặc chế cho trẻ chậm tăng cân13024/2017/ATTP-XNCBCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
31Sữa dinh dưỡng pha sẵn GrowPLUS+ -Dinh dưỡng hiệu quả cho trẻ suy dinh dưỡng và thấp còi hương Vani41211/2017/ATTP-XNCBCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
32Sữa dinh dưỡng pha sẵn GrowPlus+ Dinh dưỡng hiệu quả giúp trẻ tăng cân khỏe mạnh hương Vani41210/2017/ATTP-XNCBCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
33Sữa dinh dưỡng pha sẵn nhãn hiệu GROWPLUS+ Dinh dưỡng đặc chế cho trẻ chậm tăng cân hương Vani13023/2017/ATTP-XNCBCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
34Sản phẩm dinh dưỡng GROWPLUS+ GOLD dành cho trẻ suy dinh dưỡng198/2019/ĐKSPCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
35Sản phẩm dinh dưỡng pha sẵn GROWPLUS+ GOLD dành cho trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi199/2019/ĐKSPCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
36Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc BỘT ĂN DẶM GROWPLUS+ DIAMOND ORGANIC GẠO CHUỐI SỮA143/2019/ĐKSPCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
37Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc BỘT ĂN DẶM GROWPLUS+ DIAMOND ORGANIC GẠO SỮA141/2019/ĐKSPCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
38Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc BỘT ĂN DẶM GROWPLUS+ DIAMOND ORGANIC YẾN MẠCH LÚA MÌ TÁO SỮA142/2019/ĐKSPCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
39Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc BỘT ĂN DẶM RISO OPTI GOLD ORGANIC YẾN MẠCH LÚA MÌ TÁO SỮA145/2019/ĐKSPCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
40Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc BỘT ĂN DẶM RISO OPTI GOLD ORGANIC GẠO SỮA144/2019/ĐKSPCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
41Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc BỘT ĂN DẶM RISO OPTI GOLD ORGANIC GẠO CHUỐI SỮA146/2019/ĐKSPCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
42THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC DIABET CARE DIAMOND73/2018/ĐKSPCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
43SẢN PHẨM DINH DƯỠNG PHA SẴN DIABET CARE DIAMOND118/2019/ĐKSPCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
44Sữa dinh dưỡng pha sẵn RISO OPTI GOLD hạnh nhân óc chó46/NTF/2019Công ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
45Sản phẩm dinh dưỡng RISO OPTI GOLD 412/2018/ĐKSPCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
46Sữa dinh dưỡng pha sẵn RISO OPTI GOLD hương vani26/2018/ĐKSPCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
47Sản phẩm dinh dưỡng RISO OPTI GOLD COLOSTRUM 2+85/2019/ĐKSPCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
48OGGI Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi30/2019/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAM99 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
49GrowPLUS+ -Dinh dưỡng hiệu quả cho trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi41209/2017/ATTP-XNCBCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
50GrowPLUS+ -Dinh dưỡng hiệu quả giúp trẻ tăng cân khỏe mạnh41208/2017/ATTP-XNCBCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
51Sản phẩm dinh dưỡng nhãn hiệu GROWPLUS+ Dinh dưỡng đặc chế cho trẻ chậm tăng cân13024/2017/ATTP-XNCBCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
52Sữa dinh dưỡng pha sẵn GrowPLUS+ -Dinh dưỡng hiệu quả cho trẻ suy dinh dưỡng và thấp còi hương Vani41211/2017/ATTP-XNCBCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
53Sữa dinh dưỡng pha sẵn GrowPlus+ Dinh dưỡng hiệu quả giúp trẻ tăng cân khỏe mạnh hương Vani41210/2017/ATTP-XNCBCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
54Sữa dinh dưỡng pha sẵn nhãn hiệu GROWPLUS+ Dinh dưỡng đặc chế cho trẻ chậm tăng cân hương Vani13023/2017/ATTP-XNCBCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
55Sản phẩm dinh dưỡng GROWPLUS+ GOLD dành cho trẻ suy dinh dưỡng198/2019/ĐKSPCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
56Sản phẩm dinh dưỡng pha sẵn GROWPLUS+ GOLD dành cho trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi199/2019/ĐKSPCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
57Thực phẩm dinh dưỡng y học Enplus Diamond01/2019/ĐKSPCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
58Sản phẩm dinh dưỡng pha sẵn Enplus Diamond61/2019/ĐKSPCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
59Sản phẩm dinh dưỡng pha sẵn Diabet Care Diamond118/2019/ĐKSPCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
60Sản phẩm dinh dưỡng pha sẵn Pedia Plus Gold (trên 02 tuổi)45/2018/ĐKSPCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
61Sản phẩm dinh dưỡng Riso Opti Gold Colostrum 2+85/2019/ĐKSPCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam​


Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Ảnh
Video
An toàn vệ sinh thực phẩm