Tin Tức - Sự Kiện
Thứ 2, Ngày 17/07/2023, 10:00
Thông báo mời nộp báo giá, hồ sơ năng lực chi phí xét nghiệm mẫu để lập dự toán và xin phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ công tác thanh, kiểm tra, hậu kiểm, giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/07/2023
Căn cứ Kế hoạch số 1766/KH-BCĐTƯATTP ngày 27/12/2022 của Ban chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm về triển khai công tác hậu kiểm về ATTP năm 2023; Căn cứ công văn số 450/ATTP-PCTTR ngày 09/3/2023 của Cục An toàn thực phẩm về triển khai công tác hậu kiểm về ATTP năm 2023; Căn cứ công văn số 715/ATTP-NĐTP ngày 05/4/2023 của Cục An toàn thực phẩm về giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm năm 2023; Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-SYT ngày 05/01/2023 của Sở Y tế tỉnh Bình Dương về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; Căn cứ kế hoạch số 52/KH-ATTP ngày 07 tháng 2 năm 2023 của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023; Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-ATTP ngày 13/3/2023 của Phòng thanh tra Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương về việc kế hoạch sử dụng kinh phí phân bổ cho hoạt động gửi xét nghiệm mẫu công tác thanh, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2023; Căn cứ Kế hoạch số 110/KH-ATTP ngày 14/03/2023 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương về Kế hoạch Giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023; Căn cứ công văn số 2044/SYT-NVY ngày 13/07/2023 của Sở Y tế Bình Dương về việc chủ trương thực hiện gửi xét nghiệm mẫu công tác thanh, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm, giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023. Được sự chấp thuận chủ trương thực hiện gửi xét nghiệm mẫu công tác thanh, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm, giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kính gửi Quý công ty kiểm nghiệm mời nộp báo giá, hồ sơ nâng lực chi phí xét nghiệm mẫu, năng lực kiểm nghiệm để làm giá lập dự toán và xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ công tác xét nghiệm mẫu công tác thanh, kiểm tra, hậu kiểm và giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023 với nội dung như sau:

1. Thông tin mời nộp báo giá: Mời Quý công ty kiểm nghiệm gửi báo giá, hồ sơ nâng lực gửi đến Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương, địa chỉ: Tầng 6, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, số điện thoại: 0274.3831004 gặp kế toán Thuận, Bác sỹ Loan, hoặc gửi qua địa chỉ email: chicucattpbd@gmail.com.

2. Nội dung báo giá: Theo Phụ lục 1 và 2 đính kèm. Yêu cầu: Báo giá đúng theo nội dung đính kèm trong Phụ lục 1, 2.

3. Hình thức báo giá: Báo giá trọn gói ( bao gồm thuế, thời hạn báo giá,chi phí khác liên quan )

4. Về yêu cầu đối với đơn vị kiểm nghiệm: gồm 3 yêu cầu

- (1): Phòng kiểm nghiệm đã đăng ký hoạt động thử nghiệm theo Nghị định số 107/2016 NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.

- (2): Phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025.

- (3): Phòng kiểm nghiệm được Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (lưu ý: quyết định chỉ định phải còn hiệu lực trong năm 2023).

5. Về chỉ tiêu kiểm nghiệm:

- Chỉ tiêu được đăng ký hoạt động thử nghiệm theo Nghị định số 107/2016/NĐ-CP; được công nhận ISO 17025; được ban hành kèm theo quyết định chỉ định của Cục ATTP – Bộ Y tế; hoặc chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ.

- Đối với nhà thầu phụ:

+ Phòng kiểm nghiệm phải đạt 3 yêu cầu tương tự như đối với đơn vị kiểm nghiệm tham gia báo giá gói thầu.

+ Chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ: Chỉ tiêu được công nhận ISO 17025 hoặc được ban hành kèm theo quyết định chỉ định của Cục ATTP – Bộ Y tế.

6. Thời gian nhận báo giá: Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày 17/7/2023.

Trân trọng ./.

 

Nơi nhận

- Như trên;

- Lưu: VT.

 

P. CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

                                  


DANH MỤC GỬI XÉT NGHIỆM MẪU

(Kèm theo thông báo số:       /TB-ATTP, ngày      tháng      năm 2023  của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

1. Chi phí xét nghiệm mẫu Giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023:

 SẢN PHẨM
GIÁM SÁT
TÊN CHỈ TIÊU/MẪUGIÁ TIỀN (VNĐ)SỐ MẪUTHÀNH TIỀN
(VNĐ)
PHÂN LOẠI CHỈ TIÊU

 

1

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (nhóm giảm cân)Sibutramine 20  
Phenolphthalein   

 

 

 

2

Nhóm sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, thực phẩm bổ sung (Sữa bột, bột ăn dặm, ngũ cốc ăn dặm)Cadimi 130  
Thiếc (Sn)   
L. monocytogens    
Staphylococci dương tính với coagulase   

                                                    Ghi chú: Phân loại chỉ tiêu:

                                                    + 1: Chỉ tiêu được công nhận ISO 17025

                                                    + 2: Chỉ tiêu được ban hành kèm theo quyết định chỉ định của Cục ATTP – Bộ Y tế

                                                    + 3: Chỉ tiêu được đăng ký hoạt động thử nghiệm theo Nghị định số 107/2016/NĐ-CP

                                                    + 4: Chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ

Lưu ý:

                                                    - Ghi: 1, 2, 3, nếu đạt cả 3 tiêu chí phân loại

                                                    - Ghi: 1, 2/1, 3/2, 3 nếu đạt 2 tiêu chí phân loại


2. Chi phí xét nghiệm mẫu công tác thanh, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2023:

TTChỉ tiêu kiểm nghiệmSố lượng mẫuĐơn giá (đồng)

Thành tiền

(đồng)

Tên chỉ tiêuLoại mẫuPhân loại chỉ tiêu   
1E.Coli Thực phẩm 230  
2Coliforms tổng sốThực phẩm 230  
3Streptococci feacalThực phẩm 200  
4Pseudomonas aeruginosaThực phẩm 200  
5Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfitThực phẩm 200  
6Tổng số VSVHKThực phẩm 200  
7S.aureusThực phẩm 100  
8Cl.perfingensThực phẩm 100  
9SalmonellaThực phẩm 10  
10Cl.botuliniumsThực phẩm 10  
11B.cerausThực phẩm 10  
12Tổng số bào tử nấm men - mốcThực phẩm 100  
13Vitamin AThực phẩm 10  
14Vitamin B6Thực phẩm 10  
15Vitamin B3 hoặc B9Thực phẩm 10  
16Vitamin DThực phẩm 10  
17Vitamin CThực phẩm 10  
18CanxiThực phẩm 10  
19Aflatoxin B1Thực phẩm 20  
20CaffeinThực phẩm 15  
21Orchatoxin AThực phẩm 10  
22Hàn theThực phẩm 10  
23Kali sorbateThực phẩm 15  
24Acesulfame KaliThực phẩm 15  
25NatribenzoateThực phẩm 20  
26PbThực phẩm 50  
27CdThực phẩm 50  
28AsThực phẩm 50  
29PbBao bì TP 50  
30CdBao bì TP 50  
31AsBao bì TP 50  
32Phenol (trong nước)Bao bì TP 45  
33Formandehyd (trong nước)Bao bì TP 45  
34Cặn khô (trong nước)Bao bì TP 45  

                                                      Ghi chú: Phân loại chỉ tiêu:

                                                      + 1: Chỉ tiêu được công nhận ISO 17025

                                                      + 2: Chỉ tiêu được ban hành kèm theo quyết định chỉ định của Cục ATTP – Bộ Y tế

                                + 3: Chỉ tiêu được đăng ký hoạt động thử nghiệm theo Nghị định số 107/2016/NĐ-CP

                                                      + 4: Chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ

                                                      Lưu ý:

                                                      - Ghi: 1, 2, 3, nếu đạt cả 3 tiêu chí phân loại

                                                      - Ghi: 1, 2/1, 3/2, 3 nếu đạt 2 tiêu chí phân loại

Xem chi tiết Thông báo tại đây:THÔNG BÁO MỜI THẦU.pdf

Lượt người xem:  Views:   1484
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức - Sự Kiện