Tin Tức - Sự Kiện
Thứ 2, Ngày 08/07/2019, 11:00
Kế hoạch triển khai xây dựng chuyển đổi và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Y tế năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/07/2019
HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015

Căn cứ Kế hoạch số 2372/KH-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc xây dựng, áp dụng, chuyển đổi và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2019-2021;

Căn cứ Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Y tế/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị y tế khác tỉnh Bình Dương.

Sở Y tế ban hành Kế hoạch xây dựng chuyển đổi, áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2019 như sau:​

KH 18-KH-SYT.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   2275
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức - Sự Kiện