Chức Năng Nhiệm Vụ
 
Sở Y tế Bình Dương có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Chức năng, nhiệm vụ Sở Y tế Bình DươngChức năng, nhiệm vụ Sở Y tế Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Y tế Bình Dương có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân số; bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là y tế).
07/03/2018 15:00NoĐã ban hành
Ảnh
Video