Tìm kiếm nâng cao

Danh sách cơ sở vi phạm ATVSTP

Danh sách cơ sở vi phạm tháng 7-8/2017

TT

QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT

VPHC VỀ ATTP

CÁ NHÂN/ĐƠN VỊ NỘP TIỀN

LỖI  VI PHẠM

SỐ TIỀN

(đồng)

1

28/QĐ-XPVPHC

Cơ sở Thanh Dũng

1. Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

1.750.000

2

29/QĐ-XPVPHC

Công ty cổ phần dược thảo Vina Reishi

1. Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

7.500.000

Tổng cộng: 9.250.000 đồng/2 cơ sở

Danh sách cơ sở vi phạm tháng 6/2017

TT

QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT

VPHC VỀ ATTP

CÁ NHÂN/ĐƠN VỊ NỘP TIỀN

LỖI  VI PHẠM

SỐ TIỀN

(đồng)

1.

18/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH MTV Nước uống đóng chai Nguyệt Nhi

1. Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

1.500.000

2.

19/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH SX TM Kim Đoàn

1. Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

1.500.000

3.

20/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH MTV SX TM Khởi Nghiệp Phát

1. Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

1.500.000

4.

21/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH MTV Đại Minh Dương

1. Không có biện pháp để ngăn ngừa côn trùng, động vật gây hại.

4.000.000

5.

22/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH MTV SACN Kiên Cường Phát

1. Không có biện pháp để ngăn ngừa côn trùng, động vật gây hại.

4.000.000

6.

23/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH TM DV Kim Định

1. Sử dụng bếp ăn không được thiết kế và tổ chức theo nguyên tắc một chiều.

4.000.000

7.

24/QĐ-XPVPHC

Cơ sở Nguyễn Văn Rà

1. Sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục được phép sử dụng.

2. Sử dụng người lao động không mặc trang phục bảo hộ lao động theo quy định.

35.750.000

8.

25/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH Thực Phẩm Khang Võ

1. Không có biện pháp để ngăn ngừa côn trùng, động vật gây hại.

4.000.000

8.

26/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH MTV TM DV Suất ăn công nghiệp Như Ý

1. Sử dụng bếp ăn không được thiết kế và tổ chức theo nguyên tắc một chiều.

4.000.000

9.

27/QĐ-XPVPHC

CN Công ty TNHH MTV Thạch Bảo Ngọc

1. Không có biện pháp để ngăn ngừa côn trùng, động vật gây hại.

4.000.000

Tổng cộng: 64.250.000 đồng/9 cơ sở

Danh sách cơ sở vi phạm tháng 1-3/2017

TT

QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT

VPHC VỀ ATTP

CÁ NHÂN/ĐƠN VỊ NỘP TIỀN

LỖI  VI PHẠM

SỐ TIỀN

(đồng)

1.

01/QĐ-XPVPHC

Cơ sở Minh Đạt Food

1. Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, quy định an toàn thực phẩm tương ứng.

25.000.000

2.

02/QĐ-XPVPHC

HKD Nguyễn Văn Nghĩa

1. Không bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm.

4.000.000

3.

03/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH MTV Nhà hàng Phúc Hải

1. Không có dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến

4.000.000

4.

04/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH Á Đông Hưng Thịnh

1. Không thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng thuộc diện phải khám sức khỏe định.

2. Hàng hóa có nhãn không ghi đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa.

3.600.000

5.

05/QĐ-XPVPHC

Hộ kinh doanh An Đông

1. Không bảo đảm an toàn trong quá trình sản xuất thực phẩm.

4.000.000

6.

06/QĐ-XPVPHC

Hộ kinh doanh cá thể Đông Liên

1. Không thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng thuộc diện phải khám sức khỏe định kỳ.

400.000

7.

07/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH Linh Tú

1. Sử dụng bếp ăn không được thiết kế và tổ chức theo nguyên tắc một chiều.

2. Cống rãnh ở khu vực nhà bếp không thông thoát, gây ứ đọng.

3. Có lưu mẫu thức ăn nhưng không đúng quy định.

20.000.000

Tổng cộng: 61.000.000 đồng/7 cơ sở

Danh sách cơ sở vi phạm tháng 4-5/2017

TT

QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT

VPHC VỀ ATTP

CÁ NHÂN/ĐƠN VỊ NỘP TIỀN

LỖI  VI PHẠM

SỐ TIỀN

(đồng)

1.

08/QĐ-XPVPHC

Doanh nghiệp tư nhân Thành Huy

Sử dụng người lao động có mang, mặc trang phục bảo hộ theo quy định nhưng không đầy đủ

800.000

2.

09/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH MTV Quang Vinh Bảo Trâm

Không có đủ thiết bị, biện pháp phòng, chống côn trùng và động vật gây hại

4.000.000

3.

10/QĐ-XPVPHC

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

 

Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

1.500.000

4.

11/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH MTV Tấn Đại Phát

Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

1.500.000

5.

12/QĐ-XPVPHC

Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Gia Phúc

Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

750.000

6.

13/QĐ-XPVPHC

Cơ sở sản xuất nước Thuận Hòa

Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

750.000

7.

14/QĐ-XPVPHC

Hộ kinh doanh Hữu Bình

Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

750.000

8.

15/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH Vương Hiệp Phát

Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

1.500.000

8.

16/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH MTV Lê Trung Chính

Không có đủ thiết bị, biện pháp phòng, chống côn trùng và động vật gây hại

4.000.000

9.

17/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH Bảo Lai Lai

Sử dụng bếp ăn không được thiết kế và tổ chức theo nguyên tắc một chiều

4.000.000

Tổng cộng: 19.550.000 đồng/9 cơ sở

Danh sách cơ sở vi phạm tháng 11/2016

TT

QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT

VPHC VỀ ATTP

CÁ NHÂN/ĐƠN VỊ NỘP TIỀN

LỖI  VI PHẠM

SỐ TIỀN

(đồng)

1.

63/QĐ-XPVPHC

CN DNTN Phúc Tiên

1. Cống rãnh ở khu vực cửa hàng, nhà bếp không thông thoát, gây ứ đọng.

8.000.000

2.

64/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH TM DV Đông Tây

1. Không có biện pháp để ngăn ngừa côn trùng, động vật gây hại

4.000.000

3.

65/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH Cường Tài

1. Chế biến thực phẩm không đảm bảo an toàn.

15.000.000

4.

66/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH MTV TM DV An Gia Khánh

1. Chế biến thực phẩm không đảm bảo an toàn.

10.000.000

Tổng cộng: 37.000.000 đồng/04cơ sở

Thông tin bổ sung