Tìm kiếm nâng cao

Danh sách cơ sở vi phạm ATVSTP

Danh sách cơ sở vi phạm tháng 9-10/2017

TT

QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT

VPHC VỀ ATTP

CÁ NHÂN/ĐƠN VỊ NỘP TIỀN

LỖI  VI PHẠM

SỐ TIỀN

(đồng)

1

30/ QĐ-XPHC

Cơ sở chế biến cà phê Thanh Trâm

1. Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

750.000

2

31/ QĐ-XPHC

Công ty TNHH Thực phẩm Sen Đại Việt

1. Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

1.500.000

3

32/ QĐ-XPHC

Hộ kinh doanh Bảo Tiên

1. Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

750.000

4

33/ QĐ-XPHC

Công ty TNHH MTV TM DV Tôn Hoàng Gia

1. Kho chứa hoặc nơi bảo quản thực phẩm không bảo đảm an toàn, vệ sinh.

2. Kinh doanh dịch vụ ăn uống không bảo đảm an toàn thực phẩm dẫn đến ngộ độc thực phẩm.

33.000.000

5

34/ QĐ-XPHC

Công ty TNHH Republic Biscuit Corporation

1. Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng vượt quá giới hạn cho phép.

8.000.000

6

35/ QĐ-XPHC

Hộ kinh doanh Hương Sen

1. Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

750.000

7

36/ QĐ-XPHC

Cơ sở Nhã Thy

1. Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng vượt quá giới hạn cho phép.

2. Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

5.750.000

8

37/ QĐ-XPHC

Công ty TNHH Vị Hảo

1. Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng vượt quá giới hạn cho phép.

8.000.000

9

38/ QĐ-XPHC

Công ty Cổ phần Phở Việt

1. Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

1.500.000

10

39/ QĐ-XPHC

Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Toàn

1. Sử dụng hóa chất không có trong danh mục được phép sử dụng để sản xuất thực phẩm

20.000.000

11

40/ QĐ-XPHC

Hộ kinh doanh Huỳnh Hoàng Phát

1. Sử dụng giấy chứng nhận kết quả phân tích, phiếu kết quả kiểm nghiệm giả.

15.000.000

12

41/ QĐ-XPHC

Công ty TNHH MTV Võ Kim Hiền

1. Sử dụng giấy xác nhận đủ sức khỏe đã quá thời hạn (vi phạm dưới 10 người)

800.000

13

42/ QĐ-XPHC

Công ty TNHH TM SX cà phê Thiên Tuấn

1. Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

1.500.000

14

43/ QĐ-XPHC

Chi nhánh Công ty TNHH Thực phẩm Ánh Hồng

1. Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng vượt quá giới hạn cho phép.

8.000.000

15

44/ QĐ-XPHC

Công ty TNHH DV Suất ăn công nghiệp Đại Tùng Lâm

1. Không thu dọn chất thải, rác thải hàng ngày; cống rãnh ở khu vực nhà bếp không thông thoát, gây ứ đọng.

2. Chế biến thực phẩm không bảo đảm an toàn.

23.000.000

16

45/ QĐ-XPHC

Công ty TNHH TM DV và Du lịch Hồ Tây

1. Không thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng thuộc diện phải khám sức khỏe định kỳ (05 nhân viên).

2. Sử dụng nguyên liệu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; hết hạn sử dụng, không bảo đảm an toàn để chế biến thực phẩm

16.500.000

17

46/QĐ-XPHC

Công ty TNHH MTV Kim Hằng Phát

1. Sử dụng giấy xác nhận đủ sức khỏe đã quá thời hạn (04 người).

2. Sử dụng người lao động có mang, mặc trang phục bảo hộ theo quy định nhưng không đầy đủ (04 người)

1.600.000

18

47/QĐ-XPHC

Trường THCS Chánh Phú Hòa

1. Phòng ăn không đảm bảo an toàn, vệ sinh.

4.000.000

Tổng cộng: 150.400.000 đồng/18 cơ sở

Danh sách cơ sở vi phạm tháng 7-8/2017

TT

QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT

VPHC VỀ ATTP

CÁ NHÂN/ĐƠN VỊ NỘP TIỀN

LỖI  VI PHẠM

SỐ TIỀN

(đồng)

1

28/QĐ-XPVPHC

Cơ sở Thanh Dũng

1. Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

1.750.000

2

29/QĐ-XPVPHC

Công ty cổ phần dược thảo Vina Reishi

1. Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

7.500.000

Tổng cộng: 9.250.000 đồng/2 cơ sở

Danh sách cơ sở vi phạm tháng 4-5/2017

TT

QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT

VPHC VỀ ATTP

CÁ NHÂN/ĐƠN VỊ NỘP TIỀN

LỖI  VI PHẠM

SỐ TIỀN

(đồng)

1.

08/QĐ-XPVPHC

Doanh nghiệp tư nhân Thành Huy

Sử dụng người lao động có mang, mặc trang phục bảo hộ theo quy định nhưng không đầy đủ

800.000

2.

09/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH MTV Quang Vinh Bảo Trâm

Không có đủ thiết bị, biện pháp phòng, chống côn trùng và động vật gây hại

4.000.000

3.

10/QĐ-XPVPHC

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

 

Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

1.500.000

4.

11/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH MTV Tấn Đại Phát

Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

1.500.000

5.

12/QĐ-XPVPHC

Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Gia Phúc

Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

750.000

6.

13/QĐ-XPVPHC

Cơ sở sản xuất nước Thuận Hòa

Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

750.000

7.

14/QĐ-XPVPHC

Hộ kinh doanh Hữu Bình

Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

750.000

8.

15/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH Vương Hiệp Phát

Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

1.500.000

8.

16/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH MTV Lê Trung Chính

Không có đủ thiết bị, biện pháp phòng, chống côn trùng và động vật gây hại

4.000.000

9.

17/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH Bảo Lai Lai

Sử dụng bếp ăn không được thiết kế và tổ chức theo nguyên tắc một chiều

4.000.000

Tổng cộng: 19.550.000 đồng/9 cơ sở

Danh sách cơ sở vi phạm tháng 6/2017

TT

QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT

VPHC VỀ ATTP

CÁ NHÂN/ĐƠN VỊ NỘP TIỀN

LỖI  VI PHẠM

SỐ TIỀN

(đồng)

1.

18/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH MTV Nước uống đóng chai Nguyệt Nhi

1. Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

1.500.000

2.

19/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH SX TM Kim Đoàn

1. Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

1.500.000

3.

20/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH MTV SX TM Khởi Nghiệp Phát

1. Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

1.500.000

4.

21/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH MTV Đại Minh Dương

1. Không có biện pháp để ngăn ngừa côn trùng, động vật gây hại.

4.000.000

5.

22/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH MTV SACN Kiên Cường Phát

1. Không có biện pháp để ngăn ngừa côn trùng, động vật gây hại.

4.000.000

6.

23/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH TM DV Kim Định

1. Sử dụng bếp ăn không được thiết kế và tổ chức theo nguyên tắc một chiều.

4.000.000

7.

24/QĐ-XPVPHC

Cơ sở Nguyễn Văn Rà

1. Sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục được phép sử dụng.

2. Sử dụng người lao động không mặc trang phục bảo hộ lao động theo quy định.

35.750.000

8.

25/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH Thực Phẩm Khang Võ

1. Không có biện pháp để ngăn ngừa côn trùng, động vật gây hại.

4.000.000

8.

26/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH MTV TM DV Suất ăn công nghiệp Như Ý

1. Sử dụng bếp ăn không được thiết kế và tổ chức theo nguyên tắc một chiều.

4.000.000

9.

27/QĐ-XPVPHC

CN Công ty TNHH MTV Thạch Bảo Ngọc

1. Không có biện pháp để ngăn ngừa côn trùng, động vật gây hại.

4.000.000

Tổng cộng: 64.250.000 đồng/9 cơ sở

Danh sách cơ sở vi phạm tháng 1-3/2017

TT

QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT

VPHC VỀ ATTP

CÁ NHÂN/ĐƠN VỊ NỘP TIỀN

LỖI  VI PHẠM

SỐ TIỀN

(đồng)

1.

01/QĐ-XPVPHC

Cơ sở Minh Đạt Food

1. Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, quy định an toàn thực phẩm tương ứng.

25.000.000

2.

02/QĐ-XPVPHC

HKD Nguyễn Văn Nghĩa

1. Không bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm.

4.000.000

3.

03/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH MTV Nhà hàng Phúc Hải

1. Không có dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến

4.000.000

4.

04/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH Á Đông Hưng Thịnh

1. Không thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng thuộc diện phải khám sức khỏe định.

2. Hàng hóa có nhãn không ghi đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa.

3.600.000

5.

05/QĐ-XPVPHC

Hộ kinh doanh An Đông

1. Không bảo đảm an toàn trong quá trình sản xuất thực phẩm.

4.000.000

6.

06/QĐ-XPVPHC

Hộ kinh doanh cá thể Đông Liên

1. Không thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng thuộc diện phải khám sức khỏe định kỳ.

400.000

7.

07/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH Linh Tú

1. Sử dụng bếp ăn không được thiết kế và tổ chức theo nguyên tắc một chiều.

2. Cống rãnh ở khu vực nhà bếp không thông thoát, gây ứ đọng.

3. Có lưu mẫu thức ăn nhưng không đúng quy định.

20.000.000

Tổng cộng: 61.000.000 đồng/7 cơ sở

Thông tin bổ sung