Tìm kiếm nâng cao

Tập huấn trang bị kiến thức phòng, chống HIV/AIDS

Các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS luôn được triển khai kịp thời, đa dạng các loại hình dịch vụ, trong đó tập huấn trang bị kiến thức kỹ năng cho các đối tượng là rất cần thiết. Tính đến tháng 10 năm 2017, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn cho đồng bào dân tộc thiểu số tại 2 huyện Phú Giáo, Dầu Tiếng, nhóm đồng giới nam (MSM), các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Thủ Dầu Một và huyện Phú Giáo. Ngoài các lớp tập huấn, Trung tâm còn tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp để trang bị kiến thức, chủ trương, chính sách liên quan đến hoạt động phòng chống HIV/AIDS cho học sinh, sinh viên các trường nghề trên địa bàn tỉnh (Trường trung cấp Mỹ thuật- Văn hóa, Trường trung cấp nghề Việt Hàn, Việt Nam Singapore..), cán bộ ở các ban ngành đoàn thể (MTTQ, Phụ nữ, chữ thập đỏ, công an, đoàn thành niên,..). Số người được trang bị kiến thức là 4.250 người.  

Nội dung kiến thức là: Chống kì thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS; Các văn bản pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS; Các kỹ năng, phương pháp phòng chống HIV/AIDS; Cập nhật các dịch vụ của chương trình HIV/AIDS tại địa phương…

 

Hy vọng các hoạt động có tính chất cộng đồng này sẽ góp phần mang lại hiệu quả cao trong phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bình Dương. Trung tâm PC HIV/AIDS

Thông tin bổ sung