Tìm kiếm nâng cao

TB Số: 31/TB-SYT ngày 20/7/2017 Về việc tiếp nhận Hồ sơ xét tuyển đào tạo theo địa chỉ sử dụng tỉnh Bình Dương

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận Hồ sơ xét tuyển đào tạo theo

địa chỉ sử dụng tỉnh Bình Dương năm 2017

                                              

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các Trường Đại học Y khoa chưa chính thức phân bổ chỉ tiêu đào tạo theo địa chỉ sử dụng năm 2017 cho tỉnh Bình Dương;

Nhằm giúp quý phụ huynh và các thí sinh chủ động trong việc đăng ký tham gia xét tuyển đào tạo theo địa chỉ sử dụng ngành Y đa khoa năm 2017, Sở Y tế thông báo:

1. Điều kiện tham gia:

- Có nguyện vọng theo học ngành Bác sĩ đa khoa theo địa chỉ sử dụng của tỉnh Bình Dương, và cam kết chấp hành mọi sự phân công, điều động sau khi tốt nghiệp tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Điểm tổ hợp 03 môn Toán, Hóa, Sinh (Khối B) có tổng  điểm đạt từ 23 điểm trở lên (bao gồm điểm thi, điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng);

- Gia đình và thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Dương tối thiểu là 24 tháng trở lên (tính từ ngày 01/08/2017 trở về trước);

- Có đăng ký nguyện vọng  ngành Bác sĩ đa khoa trong  kỳ tuyển sinh đại học 2017 (có đăng ký nguyện vọng Ngành Y đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ khi xét tuyển tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ);

2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Bản photo (công chứng)

a) Học bạ THPT;

b) Kết quả thi THPT năm 2017;

c) Hộ khẩu thường trú;

d) Chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

e) Cung cấp thông tin cá nhân, điện thoại liên hệ, mật khẩu truy cập website kiểm tra điểm.

Lưu ý: Thứ tự xét tuyển lấy từ điểm cao đến khi đủ chỉ tiêu. Sở Y tế không hoàn trả hồ sơ đã đăng ký.

3. Thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển:

- Từ ngày 20/07/2017 đến ngày 10/08/2017.

- Bộ phận tiếp nhận:  Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế, Tầng 15, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương. Số điện thoại: 02743.825.377Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ./.

Nơi nhận :                                                                                   GIÁM ĐỐC

- Website Sở Y tế;                                                                           (Đã ký)

- Lưu VT-TCCB.                                                                        Lục Duy Lạc

 

 

Thông tin bổ sung