Tìm kiếm nâng cao

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở Giáo dục mầm non tỉnh Bình Dương năm 2017

Nhằm giúp đội ngũ quản lý cấp học giáo dục mầm non nâng cao kiến thức, kịp thời cập nhật triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về an toàn thực phẩm, đồng thời nắm vững một số kỹ năng ứng phó, xử lý khi có sự cố liên quan đến các vấn đề về an toàn thực phẩm trong các cơ sở Giáo dục Mầm non, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 6 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở Giáo dục Mầm non trên toàn địa bàn tỉnh từ ngày 19-24/07/2017, tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương. Xem bài viết chi tiết TẠI ĐÂY

Thông tin bổ sung