Tìm kiếm nâng cao

Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội làm việc với tỉnh Bình Dương

Trong hai ngày 14 &15/3/2017, Đoàn khảo sát của Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã đến làm việc tại tỉnh Bình Dương. Mục đích của Đoàn là khảo sát tình hình thực thi Luật Bảo hiểnm y tế (BHYT), Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL).

Đoàn đã đến Trung tâm Dịch vụ việc làm và Trung tâm Y tế thị xã Thuận An giám sát, nghe báo cáo thực thi các luật tại cơ sở, những khó khăn vướng mắc và đề xuất cần giải quyết ngay, làm việc với Sở Lao động Thương binh-Xã hội, Sở Y tế và Bảo Hiểm xã hội. Tại buổi làm việc với Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội, một số vấn đề của địa phương được nêu lên trong việc thực thi Lật BHYT, Luật PCTHTL. Trong đó, việc người dân tham BHYT đã đạt mục tiêu đề ra (79,04%). Tuy nhiên, còn một số nhóm tham gia chiếm tỷ lệ thấp: doanh nghiệp ngoài quốc doanh (52,96%), hợp tác xã (50,09%), hộ sản xuất kinh doanh cá thể (7%). Việc triển khai thực thi Luật PCTHTL tỉnh Bình Dương đã thực hiện khá tốt, từ việc thành lập Ban chỉ đạo PCTHTL tỉnh, Kế hoạch PCTHTL cho đến các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, thực hiện phóng sự truyền hình; sản xuất pa nô, tờ gấp, áp phích; xây dựng tất cả các cơ sở y tế công lập không khói thuốc, các trường đại học, cao đẳng trung cấp không khói thuốc...Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, vướng mắc. Qua thời gian làm việc, Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội-Trưởng đoàn khảo sát có một số ý kiến đề xuất với Đại diện Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, lãnh đạo các sở ngành như sau:

1. Cần tăng cường các giải pháp truyền thông để người dân hiểu rõ lợi ích khi tham gia BHYT, trong đó chú trọng nhóm đối tượng có tỷ lệ tham gia thấp;

2. Ngành Y tế và Ngành Bảo hiểm xã hội cần có sự thống nhất và tháo gỡ những khó khăn trong việc thanh quyết toán, giá dịch vụ khám chữa bệnh;

 3. Đẩy mạnh công nghệ thông tin kết nối liên thông giữa cơ sở khám chữa bệnh và Bảo hiểm y tế để tránh lạm dụng thẻ BHYT khám bệnh nhiều lần trong ngày;

4. Đối với hoạt động PCTHTL, cần đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra liên ngành một cách quyết liệt hơn, kiểm soát tốt các cơ sở sản xuất kinh doanh, buôn bán thuốc lá.

 5. Đẩy mạnh công tác truyền thông và nhân rộng mô hình cơ sở không khói thuốc trong toàn tỉnh.

Sỹ Hoàng (Trung tâm TTGDSK)

Thông tin bổ sung